Kelet, 1911 (23. (36.) évfolyam, 1-15. szám)

1911-01-10 / 1. szám

XXIII. (36.) évfolyam. 1-fő szám. Budapest, 1911. január 10. KELET A MAGYARORSZÁGI SYMBOLIKUS NAGYPÁHOLY HIVATALOS KÖZLÖNYE. Kézirat szabadkőművesek számára. Felelős szerkesztő: Dr. SOLTÉSZ ADOLF Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én, a szünet alatt kéthavonként. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó páholyok rendes tagjai e lapot tagdíjuk fejében kapják. Külföldi tt.-ek a lap beküldése végett a Nagypáholyhoz fordulhatnak Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI., Podmaniczky­ utca 45. sz. A szerkesztő található minden hétfőn és pénteken délután 7—8 óra között. TARTALOM. Munkanaptár. (Páholymunkák napok szerinti beosztása.) A Szövetségtanácsból. NEMHIVATALOS RÉSZ. Szabadkőművesség és politika. (A „Comenius“ páholyban tartott felvételi beszédből.) A magyar szabadkőművesség két irányzata (Kovács Samu). A szabadkőművesség lényege és célja (R. A.) Egy igaz szabadkőműves emlékezete (Ajtai Rezső). VEGYES HÍREK. Különfélék: Szabadkőműves jubileum Szegeden. Az „Eötvös“ páholy nővérmunkája. Az elzüllött gyermekekért. Közös munka. A páholyokból. Irodalom: Könyv a szabadkőművességről. Közlemények a gyermekvédelem és a gyermekhygiene köréből. Gyászrovat: Dechy Ferenc. Beregi Lajos. Arnau Károly. Lehmann Miksa. Brandeis Albert. Manoschek Ferenc. Tudomásul. (Figyelmeztető közlések testvérek érdekében testvérek számára.) HIVATALOS RÉSZ: Neuschlosz, Árpád: Losonczy, Martinovics.

Next

/
Thumbnails
Contents