Kelet, 1947 (32. évfolyam, 1-2. szám)

1947-11-01 / 1. szám

Kézirat szabadkőműve­­sek számára. Szerkesz­­tőség és kiadóhivatal : Budapest, VI., Podma­­niczky-utca 45 szám — A szerkesztő található minden hétfőn, szerdán és pénteken 5—7 óra között VI., Podma­­niczky-utca 45 Telefon 448 — 187 .־ KELET Megjelenik minden hó­­napban, július és au­­gusztus hó kivételével. A Magyarországi Lymb Nagypáholy védelm­e alatt dolgozó páho­­lyok rendes tagjai részére. Külföldi tt.-ek a lap küldését a Nagy­­páholytól kérhetik. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIlllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIItlIllinillllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIlUUllllllllllllllllltlillllllllllllllllllllimitltlIlllllllllllllllimillllllllllMtUIIKIIIIItnHIIillUdlIIUIIIIimilllllllllllllllCIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIUIII Szerkesztő : | szám. I n. czc!/cncc 1*ur»c | Budapest, 1947. novemberi, XXXII. évfolyam. 1. szám. ן Dr SZEKERES JÁNOS IIHHIIIWHIIIIHIIMIIIinillllMnilimilllllllláltlIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIlilllllTlIllllllll'llllllllllllltlIIMIIIIIIIUnlllllIllllllllllfpniinilinHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilTiMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll A MAGYARORSZÁGI SYMBOLIKUS NAGYPÁHOLY KÖZLÖNYE. Szerkesztő bizottság : Dr. BÁLLÓ RUDOLF, BÁLINT IMRE, GERŐ ANDOR TARTALOM: Supka Géza: Mi a mi munkánk célja. Temvelői: Egy estém Berlinben. Fodor József: Építők éneke (vers). Dr. Heidelberg Márton: Székfoglaló beszéde. Hanfz Imre: Külföldi képviseletek. N. P.: Vatikán és a szabadkőművesség. Páholy élet: (Balassa, Sas, Eötvös).

Next