Kelet, 1948 (33. évfolyam, 3-10. szám)

1948-03-01 / 3. szám

TARTALOM: Kossuth Lajos, a szabadkőműves Gerő Andor: Nagygyűlés előtt Dr Szűcs József: Páholy és főmester Hogyan üldözték és tiltották be Hitlerék a német­­országi szabadkőműves páholyokat Dr Reök Iván az állam és az egyház viszonyáról * Dr Gerő Imre: A Magyar Symbolikus Nagy­páholy története a feloszlatástól az újjáéledésig A Nagygyűlés tárgysorozata A Szövetségtanács februári ülése Az oszlopok alatt Külföldi szemle Megjelenik minden hó­­napban, július és au­­gusztus hó kivételével. A Magyarországi Lymb Nagypáholy védelme alatt dolgozó páho­­lyok rendes tagjai részére. Külföldi tt-ek a lap küldését a Nagy­­páholytól kérhetik. Kézirat szabadkő­műve­­sek számára. Szerkesz­­tőség és kiadóhivatal : Budapest, VI., Podma­­niczky­ utca 45 szám — A szerkesztő található minden csütörtökön délután 5—6 óra között VI. ker., Podmaniczky­­utca 45 Telefon: 125-178 KELET - MAGYARORSZÁGI SYMBOLiKUS NAGYPÁHOLY KÖZLÖNYE, XXXIII. évfolyam, 3. szám. Szerkesztő : LÁSZLÓ FERENC Budapest, 1948. március 1. Szerkesztő bizottság: Dr. BALLÓ RUDOLF, BÁLINT IMRE, GERŐ ANDOR

Next

/
Thumbnails
Contents