Kelet, 1949 (34. évfolyam, 1-10. szám)

1949-01-01 / 1. szám

Kézirat szabadkőműve­sek számára. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal : Budapest, VI., Podma­­niczky­ utca 45 szám — A szerkesztő található minden csütörtökön délután 5—6 óra között VI. ker., Podmaniczky­­utca 45 Telefon: 125 — 178 KELET Megjelenik minden hó­napban, augusztus és szept. 1. kivételével. A Magyarországi Symb Nagypáholy védelme alatt dolgozó páho­lyok rendes tagjai részére. Külföldi tz-ek a lap küldését a Nagy­páholytól kérhetik. A MAGYARORSZÁGI SYMBOTiKUS NAGYPÁHOLY KÖZLÖNYE­ I Szerkesztő: XXXIV. évfolyam 1. szám.­­ LÁSZLÓ FERENC Budapest, 1949. január 1. Szerkesztő bizottság : Dr. BALLÓ RUDOLF, BÁLINT IMRE, GERŐ ANDOR TARTALOM: A nagymester újévi szózata A nagypáholy téli Jánosnap ünnepe és zászlóavatása Dr Csécsy Imre : A világosság ünnepén Dr Szűcs Géza : A francia „Nagypáholy hangja“ a párisi rádióban Az Ehlers páholy harminc éves jubileuma A Szövetségtanács novemberi ülése Az oszlopok alatt Külföldi szemle !

Next