Kelet, 1950 (35. évfolyam, 1-6. szám)

1950-01-01 / 1. szám

Kézirat szabadkőműve­sek számára. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal : Budapest, VI., Podma­­niczky­ utca 45 szám — A szerkesztő található minden csütörtökön délután 5—6 óra között VI. ker., Podmaniczky­­utca 45 Megjelenik minden hó­napban, augusztus és szept. 1. kivételével. A Magyarországi Lymb Nagypáholy védelme alatt dolgozó páho­lyok rendes tagjai részére. Külföldi rt.-ek a lap küldését a Nagy­­páholytól kérhetik. inmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiimiitiiiiiiiiitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHHiiiMiiiiiUHiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim«HiIiiiiiiiiiiiiMiiiHi im­HiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii«miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH Telefon- 125—178 KELET A MAGYARORSZÁGI SYMBOLIKUS NAGYPÁHOLY KÖZLÖNYE. * I Szerkesztő :­­ XXXV. évfolyam 1. szám.­­ LÁSZLÓ FERENC Budapest, 1950. január 1. i!iiiiiuuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiii^iiiHiit«ifttiiii«iiiiiiiiitii»iiiiimiiiii»iituiiiiitiiiiiiiiiHiiiiiiii»iii»Niiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiii»iiiiiiniiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitviiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiitiiiiiiiiii Szerkesztő bizottság: Dr. BALLÓ RUDOLF, BÁLINT IMRE, GERŐ ANDOR TARTALOM: Dr. Benedek Marcell Nm. 10. újé­vi szózata Hegedűs Nándor : A francia forradalomtól a Nagy Októberi Forradalomig A M­agypáholy decemberi munkája Klanber Dezső : A Draskovich-féle magyar szabad­kőművesség Bíró Ferenc előadása a mai magyar közoktatásról A Szövetségtanács decemberi ülése Oszlopok alatt "

Next

/
Thumbnails
Contents