Keleti Ujság, 1940. július (23. évfolyam, 147-172. szám)

1940-07-09 / 153. szám

­ Rádió Budapest (Első adóállomás 549.5 m. Második adóállomás 843.5 m.) KEDD, JÚLIUS 9-I. Adóállomás. 7.40: Torna, hírek, hang­­lemzek, étrend. 11: Hirek. 11.20: Ismeretter­jesztő felolvasások. 13.10: Weidinger sza­lonzenekar műsora. 13.40: Hirek. 14.20: Időjelzés, időjárásjelentés. 14.30: Művészle­­mezek. 1. Erkel: Hunyadi László — nyitány (Del Dauber zenekara). 2. Bellink A puri­tánok — ária az I. felvonásból (Pertile). 3. Mendelssohn: VL^^nótából —­ Allegro Mkmmiers&n a Keleti Újság RÁDIÓ MŰSORA 1940 július 9-től július 13-ig Vasárnapi számunkban már bejelentettük, hogy rajtunk kívülálló okokból, — tekintettel arra, hogy sem a bucurestii, sem pedig a budapesti rádió mű­sora nem érkezett meg kellő időben szerkesztőségünkhöz, — csak sűrített műsort tudtunk közölni. Ma már módunkban áll részletesebb budapesti műsort közölni. Itt jelentjük be, hogy amikor a bucurestii rádió teljes és részletes műsora megérkezik, a hiányt azonnal pótolni fogjuk. Kísérleti adó (37.4 m.), Rádió Románia (1875 m.) és Bucuresti (364.5 m.) KEDD, JULIUS 9. Kísérleti adó (rövid hulláimon). 6.45: Hírek. Rádió Románia és Rádió Bucuresti. 13: Kulturális hírek. 13.15: Hangverseny. 14: Hírek 14.30: Hangverseny. 15: Hírek francia, német, angol és olasz nyelvein. 20 : Időjelzés, hangverseny. 20.30: Hírek. 20.50: Hírek magyar nyelven. 21: Hírek francia német, angol és olasz nyelven. 21.15: Hang­verseny. 22: Hírek. 22.15: Hangverseny. 23.30: Híreik francia, német, angol és olasz nyelven. ma« Mignon — Ismered a hont... ária (Emmy Bettendorf). 5. Wieniawski: Kuja­­viak — mazurka (hegedű: Szikra Lajos). 6. Muszorgszkij: Borisz Godunov — koroná­zási jelenet. (Londoni Covent Garden Opera ének- és zenekara, vezényel Bellezzah. 7. Respighi: Tétel a II. Régi táncok és dalok című szvitből (cembalo: Fem­arini-Coop, kí­sér a Royal Operazenekar)­. 8. Giordano: André Chenier — Gerald monológja a III. felvonásból (H. Schlusnus). 9. Liszt: II. magyar rapszódia (zongora: Corto). 10. Verdi: Traviatta — ária (Sándor Erzsi). 11. Granados: 2. spanyol tánc (gordonka: Pablo Casals). 12. Massenet: Manón — levélkettős (Hedvig Debieska és Helge Rosvaenge). 13. Wagner: Lohengrin — a III. fél­von­ás elő­játéka (csikágói szimfonikusok, vezényel Stock). 15.30: Hírek, műsorközlőé. 17.10: Asszonyok tanácsadója. 17.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 18.15: Sárváry Já­nos tárogatózik, Toki Horvát Gyula cigány­­zenekara kíséretében. 19.15: A régi turista utigondjai. Ráth Végh István dr. felolvasá­sa. 10.45: Wehner Géza orgonái. Közvetítés a Zeneművészeti­ Főiskola nagyterméből. 1. Bach J. S­: D-dúr preludium és fuga. 2. Lisznyay—Szabó Gábor: Canzonetta. 3. Rossi: Intermezzo lirico. 4. Ch. M. Widor: Toccata. 20.15:­­Hírek. 20.25: Emlékezés Barbara. 20.35: „Rigoletto“ Verdi dalműve. Szereplők­: Riccardo Stacciari, Mercedes Caspii, Dino Borgioli, Ernesto Dominici, Anna Masetti—Bassi, Giulio Baróti, Giuido Uxa. A milánói Szimfonikus zenekart és énekkart Molatoli vezényli. (Hanglemez). 22.40: Hi­rek. 23.10: Katonazene. 0: Hirek német, olasz, angol és francia nyelven. 0.20: Közvetítés Hévízről. Lakatos Tóni cigányze­nekara muzsikál. 1.05: Hirek. II. Adóállomás. 19.45: Mezőgazdasági fél­óra. 20.30: Zrínyi, az ember. Tolnai Gábor dr. felolvasása. 21: Hírek. 21.25: Táncleme­zek. 22: A mozaik. Tóth Ervin dr. felolva­sása. * 1. * 3 SZERDA, JÚLIUS 10. Kísérleti adó (rövid hullámon). 6.45: Hírek. Rádió Románia és Rádió Bucuresti. 13: Kulturális hírek. 13.15: Hangverseny. 14: Hírek 14.30: Hangverseny. 15: Hírek francia, német, angol és olasz nyelven. 20: Időjelzés, hangverseny. 20.30: Hírek. 20.50: Hírek magyar nyelven. 21: Hírek francia német, angol és olasz nyelven. 21.15: Hang­verseny. 22: Hírek. 22.15: Hangverseny. 23.30: Hírek francia, német, angol és olasz nyelven. CSÜTÖRTÖK, július 11. Kísérleti adó (rövid hullámon). 6.45: Hírek. Rádió Románia és Rádió Bucuresti. 13: Kulturális hírek. 13.15: Hangverseny. 14: Hírek 14.30: Hangverseny. 15: Hírek francia, német, ango­l és olasz nyelven. 20: Időjelzés, hangverseny. 20.30: Hírek. 20.50: Hírek magyar nyelven. 21: Hírek francia német, angol és olasz nyelven. 21.15: Hang­verseny. 22: Hírek. 22.15: Hangverseny. 23.30: Hírek francia, német, angol és olasz nyelven. PÉNTEK, július 12. Kísérleti adó (rövid hullámon). 6.45: Hírek. Rádió Románia és Rádió Bucuresti. 13: Kulturális hírek. 13.15: Hangverseny. 14: Hírek 14.30: Hangverseny. 15: Hírek francia, német, angol és olasz nyelven. 20: Időjelzés, hangverseny. 20.30: Hírek. 20.50: Hírek magyar nyelven. 21: Hírek francia német, angol és olasz nyel­ven. 21.15: Hang­verseny. 22: Hírek. 22.15: Hangverseny. 23.30: Hírek francia, német, angol és olasz nyelven. SZOMBAT, július 13. Kísérleti adó (rövid hullámon). 6.45: Hírek. Rádió Románia és Rádió Bucurest­ 1. 13: Kulturális hírek. 13.15: Hangverseny. 14: Hírek 14.30: Hangverseny. 15: Hírek francia, német, angol és olasz nyelven. 20: Időjelzés, hangverseny. 20.30: Hírek. 20.50: Hírek magyar nyelven. 21: Hírek francia német, angol és olasz nyelven. 21.15: Hang­verseny. 22: Hírek. 22.15: Hangverseny. 23.30: Hírek francia, német, angol és olasz nyelven. SZERDA, JÚLIUS 10. I. Adóállomás. 7.40: Torna, hirek, ét­­rend, hanglemezek. 11: Hirek. 11.20: Isme­retterjesztő felolvasások. 13.10: A rádió sza­lonzenekarának műsora. 13.40: Hirek. 14.20: Időjelzés, időjárás jelentés. 14.30: Katonaze­ne. 15.30: Hirek, műsorközlés. 17.20: Eőri Kálmánná meséi. 17.45: Időjelzés, időjárás­jelentés, hírek. 18.15: Operettrészletek hang­lemezről. I. Lehár: A mosoly országa — operett-előjáték (Berlini áll. opera zenekara, vez. Hansigeorg Ottó). 2. Strauss János: Egy éj Velencében — részletek (ének: Fried­rich Eugen Engels, kiséri: a berlini német operaház zenekara, vez. Joh­annes Schiller). 3. Raffaelli: A nevető Firenze — egyveleg (Robert Renard zenekara). 4. Lehár: Dal­­keringő, az „Éva“ címü operettből (Szabó Lujza és Szedő Miklós dr.). 5. Jacobi: Rész­letek a „Leányvásár“ c­imü operettből (Co­lumbia szimfonikus zenekar). 6. Strauss Oszkár: Varázskeringő — egyveleg (ének: Ilse Wald és Hans Clemens. Vezényel Wal­­ter Sieber.) 19: A magyarság új honfogla­lása a törökvész után. Szabó István dr. fel­olvasása. 19.30: Cigányzene. 20.15: Hírek. 20.25: A Váci Vox Humana Énekkar. Vezé­­nyel Sümegh Miklós: 1. Friderici: A három jóbarát (Szabó M. ford.). 2. Dowland: Kö­­nyörögjek-e (Ádám J. ford.). 3. Orlando di Lasso: a) A zsoldoskatona szerenádja; b) A visszhang (Bárdos I. ford.) 4. a) A nagy folyó — régi amerikai néger dal; b) Haváji dal (Sümegh M. feldolg.). A magánszóla­mot V. Nell Margit énekli. 5. Bánáti Antal: Nem mondom néked. 6. Bárdos Lajos nép­dalfeldolgozása: a) Már Kistilden; h) Ko­csi, szekér. 7. Nádasdy Kálmán feldolgozá­sa: A huszár. 21. Rádió a rádióról. 21.10: Közvetítés az Erzsébetvárosi Színházból „Sárgarigófészek“ Erdélyi Mihály operett­je. Szereplők: Honty Hanna, Csortos Gyula, Fejes Teri, Latabár Kálmán, Gombaszögi d­a, ifi Lataiter Árpád,­­Németh Romold. felv. után (kb. 22.20:)­ Hírek.­­A II. felv. után (kb. 0.35:) cigányzene. 1.05: Hírek. II. Adóállomás. 20.15: Tánclemezek. 20.35: A könyvművészet. Ener Imre felolva­sása. 21: Hírek. 21.25: Hogyan táplálkoz­zunk­? Kern Zoltán dr. felolvasása. 21.50: Cigányzene. CSÜTÖRTÖK, július 11. I. Adóállomás. 7.40: Tonna, hírek, ét­rend. 11: Hirek. 11.20: Ismeretterjesztő fel­olvasások. 13.10: Teleskiné Majláth Mária grófnő énekel, zongorán kiséri Comenso­ Mária. 1. Róbert: a) Jó éjszakát; b) Fáj­dalom. 2. Liszt: Csodálatos dolog lehet. 3. Szól a kakas már (Kern Emil daloskertjé­ből). 4. Vannay János: a) Rózsahimzés; b) Hej ki tudja. 5. Radnay Miklós: a) Leve­­lek (Lamperth Géza verse); b) Ha te úgy szeretnél; e) Varróleány dala. 6. Kodály: Szegény vagyok. 13.40: Hírek. 13.55: Már­tonna Vaszileva Bojanikla gordonf­ázsik zon­­gorakisérettel. 1. Stradella: Templomária. 2. Popper: Esti dal. 3. Goltenmann: Inter­mezzo. 4. Ibiszt—Maxéohal: Szerelmi álom. 5. Filidi: Poéma. 14.20: Időjelzés, idő­já­rásjelentés. 14.30: A Melles Béla zenekar. Vezényel Vincze Ottó. 1. Erkel: Hunyadi László — nyitány. 2. Huszka: Lili bárónő — részletek. 3. Lehár: Cigányszerelem — keringő. 4. Beck Miklós: Pozsonyi lakoda­lom — részletek. 5. Székely—Bert­ha: Ma­gyar rapszódia. 15.30: Hírek, műsorközlés. 17.45: Hírek. 18.15: Cigányzene. 19: Ho­gyan készül a világ legnagyobb távcsöve. 19.20: Tánclemezek. 20.05:­ Máté Elek dr. felolvasása. 20.15: Hírek. 20.25: Kárpát Zoltán magyar nótákat énekel. 20.40: A költő és a­ nagyváros. Összeállította Örley István. Előadja Marcai Margit és Timár Jó­zsef. 21.15: Az Oper­aház zenekara. Vezé­nyel Dohnányi Ernő. Közreműködik Svéd­­ Sándor kamaraénekes. 1. Mozart: Don­­ Juan — nyitány. 2. Mozart: Két ária; a)­­ Szerenád; b) Pezsgő-ária. 3. Verdi: Tra.­­­viate­r előjáték. 4. Verdi Gerzmont áriája­­ a II. felv.Jból. 5. Két nápolyi dal: a) Core imgrata; b) Tu pn non chiagne (F. Wein­­gartner hangszerelése). 6. liszt: Maseppa — szim­fónikus költemény, 7. Brahms: III. szimfónia. 22.40: Hirek, időjárásjelentés. 23.10: Cigányzene. 0: Hirek német, olasz, angol, francia és eszperantó nyelven. 0.25: Filmdalok és jazz-számok. Hanglemezről. 1.05: Hirek. 11, Adöaállomás. 17.15: Szórakoztató h­anglemezműsor. 20.15: A Rádió Szalonzene, kara. Vezényel Bertha István. 1. Bihari Ber­csényi nótája. 2. Kenessey Jenő: Két tánc. 3. Tóth Lajos : G­avotte. 4. Poldini—Raj tér: Cigánytörténet. 5. Lehár: Cigányszerelem — egyveleg. 21: Hírek. 21.25: Védekezzünk a balesetek ellen. Dobák Ferenc dr. felolva­sása, 21.50: Hanglemezek. 1. Seress Rezső: Ki volt az az asszony (László Imre). 2. Peter Kreuder: Keringő a Mazurka c. film­ből (orgona: Marcel Palotti). 3. Grevey: Spanyol dal (ének: Pilar Arcos). 4. a) Jó estét­­kívánok; b) Pénteken este, szombaton este; c) Nemi vagy legény Berci — csárdá­sok (Magyari Imre cigányzenekara), 5. Or­­landis: Tangóktól (ének: Dario Buti), 6. Pörschmann: Argentínai polka (harmonika­­szóló, a szerző), 7. Népdal: Cserebogár (Nagy Izabella), 8. Kopsch: A tyúk tánca — induló (Berlini áll. opera zenekara, vez. Walter Schütze). 9. Orosz dalegyveleg (elő­adja a cserkész férfikórus, Gregorej Szlat­­kov vezénylésével). 10. Derksen: Madárkák esti dala (vibrálón: Herbert Hertrampf). 11. Sándor Jenő: Álmodó Tiszapart­i dal (Varga Imre). 12. Scotto: Parasztkeringő (Kramer és szólistái). 13. Hans Sattler: Bölcsődal (Erna Sack). 14. Norvo: A polip tánca (marimba: Rudi Starita). 15. Vincze Zsigmond: Szép vagy, gyönyörű vagy Ma­gyarország (Laurisin Lajos)­ *­­ se): Réten, réten , népdal. Kalmár Tibor: Hamvas fehér arcod. Nádor József: Fekete éjszaka borulj a világra. Adorján: Kalapom, ha páros..­. 19.40: Sportközlemények. 20.15: Hírek. 20.25: Az új mama. Balassa János hangjátékra. Szereplők: Muráti Lili, Solthy György, Delly Ferenc, Pethes Ferenc, Gazdi Anamfca, Bodnár Jenő, Dávid Mihály, Dózsa István és Balassa János. 21.55: Külügyi negyedóra, 22.10: Szlatko Topolski hegedül a magyar—jugoszláv művészcsere keretében, zongorakisérettel. 1. Lhotka: Horvát rap­szódia — aratóétól. 2. Bozidar Kunc: Kedves mese. 3. Miloje Milojevic: Szerb tánc. 4. Strauss Richárd: Keringő a rózsalovag című operából. 22.40: Hírek, időjárásjelentés. 23.10: Tánnclemezek. 0: Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. 0.20: Cigányzene. 1.05: Hírek. II. Adóállomás. 20.15: Szórakoztató hang­­lemezműsor. 21: Hírek. 21.25: Rendőrzene­­kar. Vezényel Szöllőssy Ferenc. 1. Pongrácz Géza: vitéz Littay — induló. 2. Barna: He­likoni ünnep — nyitány. 3. Kálmán Imre: Egyveleg a Bajadér c. operettből. 4. Erkel— Szöllősy: Részletek a Falu rossza c. nép­színműből. 5. Sándor Jenő: Mért tűnik el a szerelem — angolkeringő. 6. Figedy Sándor: Hunyadi János — induló. PÉNTEK, Július 12. 1. Adóállomás. 7.40: Torna, hírek, hang­lemezek, étrend. 11. Hírek. 11.20: Ismeret­­terjesztő felolvasások. 13.10: Cigányzene. 13.40: Hírek. 14.20: Időjelzés, időjárásjelen­tés. 14.30: Heinem­ann jazz. 15.30: Hírek, műsorközlés. 17.10: Magyar helyesírás. Feke­te Miklós dir. felolvasása. 17.45: Időjelzés, időjárá­s jelentés, hírek. 18.15: Kodály: Háry János — szvit. Előjáték: Bécsi zenélőóra; Dal; Csata és Napóleon legyőzetése; In­termezzo; Császár és udvarának bevonulása. (Minneapolisi szimfonikusok, vezényel Or­­ínlán­dy Jenő. — Hanglemezről. 18.45: Mát­kas László dr. felolvasása. 19.15: Kalmár Pál m­agyar nótákat énekel, kiséri Farkas Béla cigányzenekara. Dalok: Feketeszáru cseresznye — népdal; Ányos Laci: Amióta asszony lettél; Három bokor saláta — nép­dal; Móczár: Hazudik a muzsikaszó; Csá­szárkorié nem. vadalma­s népdal; Hevesi: Mecseki csárdás. (Szondy verse.) Sándor revor ver­ J­Ú­L­I­U­S 9 SZOMBAT, július 13. I. Adóállomás. 7.40: Torna, hírek, étrend, hanglemezek. 11: Hirek. 11.15: Felolvasások, 13.10: Balalajka zenekar. 13.40: Hirek, 14.20: Időjelzés, időjárásjelentés, 14.30: Művésziér­mezek. 1. Kéler: Rákóczi ,nyitány (Radiola Szimfonikusok, vezényel Fridi Frigyes). 2. Donaudy: O bei nidi d'amore — olasz dal (Gigli). 3. Sibelius: Az első C30k — dal (Ra­­uta Waara). 4. Ékkel: Hunyadi László — csárdás (Budapesti Kamarazenekar, vezényel Komor Vilmos). 5. Meyer—Helmund: Bűvös dal Karl Schmitt—Walter). 6. Hubay: Ugy­e Jani? — dal (Farkas Imre verse) (Basilides Mária), 7. Vécsey: Vízesés — hegedűszóló (Vécsey Ferenc), 8. Saljapin—Koenemann: Volgai hajóvontatók dala — orosz dal (Sal­­japin), 9. Tosti: Mattinata — olasz dal (Du­­solana Giannini), 10. Liszt: XIV. magyar rap­­szódia (Budapesti filharmonikusok, vezényel Dohnányi Ernő). 11. Ugo: Velencei szerenád —­ dal (Franz Völker). 12. Kodály: Háry Já­­nos — a Tiszán innen, Dunán túl — népdal (Nagy Izabella és Palló Imre). 13. Dohnányi: Ruralia Hungarica — n. tétel (Londoni Szimfoniikusok, vezényel Dohnányi Ernő). 15.30. Hírek, műsorközlés. 17.15: Harsány! Gizi meséi. 17.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 18.15: Az ,,Aranyhegedű pályázat** hangversenye. 19.15: Magyar üdülőhelyek, gyógyfürdők gyógyászati értékei. Moll Károly dr. felolvasása. 19.35: Cigányzene. 20.15: Hí­­rek. 20.25: Farkas Jenő zenekara keringőket játszik. 20,40: Amiről mindenki beszél. 21,10: Budapesti Hangverseny Zenekar. Vezényel: Rajtai Lajos. Közreműködik Rigó Magda és Laczó István, az Operaház tagjai. 1. Mozart: Figaro házassága — nyitány. 2. Handel: Xerxes M­ária (Laczó). 1. Beethoven: Fi­­delio — Leonóra áriája (Rigó). 4. Gljazunov: a) Ballada; b) Romantikus közzene. 5. a) Csajkovszkij: Eugen Onyegin — Lenszkij áriája; b) Bizet: Carmen — Rózsa­ ária (La­­ezó). 6. Ponchielli: Gioconda — ária (Rigó). 7. Verdi: Aida (balettzene). 8. a) Grieg: Sze­­retlek; b) Liszt: Ha én dús király volnék (Laczó), 9. Strauss Richard: a) Holnap; b) Titkos felhívás (Rigó), 10. Liszt: IX. magyar rapszódia (Pesti karnevál), 11. Voufferoff: Balettszvit, 22,40: Hirek. 23,10: Cigányzene. 0: Hirek német, olasz, angol és francia nyel­­ven. 0,20: Tánclemezek. 1.05: Hírek, II. Adóállomás. 19: Brahms.lemezek. 1, a tavon (Heinrich Schlusnus). 2. Mindig hal­­kadt lesz az álmom (Immer leiser... (Emmy Bettendorf). 3. Bölcsődal (Guten Abend) (Franz Völker). 4. Királynőm vagy (Wie bist Du meine Königin) (Emmi Leisner). 5. A halál a hűvös éj (Der Tod, das tot die kühle Nacht) (Manowarda). 6. Kárbaveszett szere, nád (Vergebliches Standchen) (Lotte Leh­­marin). 7. Temetőben (Auf dem Kirchof) (Manowarda). 8. Májusi éj (Die Mainacht); (Emmy Bettendorf. 9. Üzenet (Rotschhaft); (Heinrich Schlusnus); 19.45: Mezőgazdasági félóra. 21: Hirek. 21.25: A magyar könyvi sorsa. Vajthó László dr. felolvasása. 21.55: Kamarazene hanglemezről. 1. Rameau: aj I­todiscrete; b) La Rameau (előadja az Ars Rediviva kamaraegyüttes). 2. Bartók: a.mol vonósnégyes (Pro Art* partet). KE­LETI ÚJSÁG — — ~ 1 ,i —- ^ ^ — -w tIOH.1 1^1

Next