Képes Sport, 1939. május-december (1. évfolyam, 1-31. szám)

1939-05-31 / 1. szám

ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN kívánunk dolgozni ezentúl azokért a cé­lokért, amelyekért eddig idegekkel és izmokkal dolgoztunk. A magasabbrendű magyar sportcélokat akarjuk szolgálni a Képes Sport megindításával és szerkeszté­sével. A magyar sportolók tízezrei elé szeretnénk vinni írásban és képben azt, amit az élő sportról tapasztalunk és amit a napi sporteseményekből látunk. Ugyan­azzal a szívvel, lelkesedéssel és erős aka­­rattal fogjuk szolgálni ezeken a lapokon a magyar sport ügyét, mint amilyennel szol­gáltuk eddig salakon és gyepen, szárazon és vizen. Isten segítségét és sporttársaink megértését kérjük ehhez a munkához, amelyről hisszük, hogy elősegítjük vele a magyar nemzeti sportélet fejlesztését. Dr. CSIK FERENC KA­PUSCSILLAGOK PÁRBAJA KISPESTÉ A Kispesten pünkösdhétfőn vérbeli, hamisítatlan derbi-meccset játszot­tak: 10.000 főnyi közönség, hatalmas au­tótábor, dübörgő szavalókórusok, lázas izgalom jelezték, hogy nem kis tétre megy a játék. Talán az egész bajnokság sorsai dőlt el azon, hogy a piros-fekete inges kispesti fiúk nem tudták legyőzni a lilákat. Pedig nem rajtuk múlott: Dés­i és társai úgy­szólván az egész mérkőzést végigtá­madták, rohamot rohamra vezettek, lövést lövés után zúdítottak az új­pesti kapura, amelyet minden bizony­nyal be is vettek volna még néhány­szor, ha... ha az utolsó pillanatban el nem akadtak volna a gyilkos bom­bák, süvítő lövések és ravasz beadá­sok Sziklai kezében! Az újpesti kapus a hétfői nagy csatában — az ingado­zó, recsegő-ropogó újpesti védelemből — toronymagasan emelkedett ki és remek védéseivel, ragyogó kapusbra­vúrjaival szinte egyedül mentette meg csapatát a súlyos vereségtől! De nemcsak ő, hanem kispesti sors­társa, Boldizsár is nagyszerűen látta el feladatát. —­ a hórihorgas, ruganyos fiú hosszú karjai úgyszólván minden újpesti beadást halálbiztosan halász­tak el Zsengellér fejéről — és így a közönség két kapus-sztár nagyszerű és látványos párbaját izgulhatta és gyönyörködhette végig, amely végül is­­ döntetlenül végződött, akárcsak maga a nagy mérkőzés. Igen, szép és­ izgalmas mérkőzés volt az Újpest—Kispest találkozó, amelyben a futballsport minden szép­ségét maradéktalanul fellelhette az, aki végignézte és őszintén sajnálhatja, aki­­ otthonmaradt... Ambrózi Pál: Izgalmas pillanat Kispest kapuja előtt ÚRNAPJÁN AZ OLASZOK ELLEN Tíz nemzeti bajnoki mérkőzés sorsa dőlt el a pünkösdi ünnepek alatt. A bajnoki pontokért folyó küzdelmeket nemcsak a drukkerek nézték szorongó szívvel, hanem azok is, akiket a klubcsapatok vetélkedése hidegen hagy s akik a játékban a szépsé­geket, a küzdelmet keresik. Ezek a pün­kösdi mérkőzések résztvevői között azokat a játékosokat keresték, akikre a magyar labdarúgás egyeteme jövő csütörtökön szá­mít­hat. Űrnapján a világbajnok olasz együttes látogat el Budapestre, hogy meg­mérkőzzék legjobb­jainkkal. A magyar labdarúgó gárdának ereje teljében kell bevárni ezt a találkozót. Ebből a szempontból nézve, vegyes érzel­mekkel töltöttek el bennünket a mérkőzé­sek. A formák jó átlagos színvonalon mozogtak. A válogatott csapat összeállítá­sánál elsősorban Sziklai, Túrai, Zsengellér és Déri jöhetnek szóba. Nevüket biztosan ott fogjuk találni a válogatottak névsorá­ban. Mellettük Szabó, Boldizsár, Korányi, Kiss, Biró, Szűcs, az újpesti Balogh, Dudás, Cseh, Gyetvay és Kocsis tarthat igényt arra, hogy Úrnapján magára ölt­heti a meggypiros trikót az azzurrik ellen. Németh László Az Újpest vezető gólja ... ... és az egyenlítés (Kellner, Pálházy és Pobuda felvételei.)

Next