Kereskedelmi Szakoktatás, 1924. szeptember – 1925. február (32. évfolyam, 1-7. szám)

1924-09-30 / 1-2. szám

XXXII. évfolyam / 1—2. szám Szeptember—Október 1924 Kereskedelmi Szakoktató­ Havi folyóirat A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye D« VINCZE FRIGYES TARTALOM. Dr. Dengl János: Feladataink. (Elnöki megnyitó.) 1 o. — VI.: A közgyűlés krónikája. 3 o. — A XXXI. évi rendes közgyű­és jelentései: Bankó Lajos ügyvezető alelnök megnyitó beszéde 10 o. — Dr. Acsay Ferenc főtitkár jelentése. 13 o. — Dr. Vincze Frigyes szerkesztő jelentése. 17 o. — Dr. Heinrich János jelentése a Tanárok Házáról. 18 o. — Stróbel Ernő pénztáros jelentése. 19 o. — Stróbel Ernő előterjesztése a kö­zségvetésről. 19 o. — Memorandum az V. fizetési osztály tárgyában. 22 o. — A nyíregyházi városi felsőkereskedelmi iskola ünnepe. 24 o. — Dr. Szauer Alfréd: A dijoni egyetem 1924. évi szünidei tanfolyamáról. 26 o. — Lautenburg István • A kereskedelmi és gazdasági szaktárgyak a Züricher Kantonale Handelsschule tantervében. 31 o. — Kicska Sándor: University of London Holiday Course for Foreigners. 36 o. — Ly.: Az erdélyi kereskedelmi szakoktatás mai állapota. 36 o. — Vf: A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje. 38 o. — Wirker István: Gyakorlati útmutató cégbejegyzési ügyekben. 39 o. — Gans József : A könyv­vitel mint gazdasági folyamatok felismerésének eszköze. 40. — VI.: Eszperantó­­kongresszus 42 o. — Magyar Könyvviteli Folyóirat. 43 o — Betriebs­wirtschaftliche Rundschau. 43 o. — Hivatalos rész: Jegyzőkönyv választmányi ülésről. 44 o. V­ Jegyzőkönyv a közgyűlésről. 50 o. — Az új tisztikar és a választmány névsora. 54 o. — Kitüntetések. (Juckel, Barkóczy, Wirker). 55 o. — Rendeletek 55 o. — Kereskedelmi Iskolai Tanárok Háza. 56 o. — A Kereskedelmi Szakoktatás barátai.

Next