Kereskedelmi Szakoktatás, 1927. szeptember – 1928. június (34. évfolyam, 1-10. szám)

1926-09-30 / 1-2. szám

XXXIV. évfolyam. 1—2. szám. Szeptember- Október 1926 27. Kereskedelmi Szakoktatás Havi folyóirat A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye SZERKESZTI Dr. VINCZE FRIGYES TARTALOM: Gálffy Ignác. 1. 1. — Dr. Dengl János elnöki megnyitója. 5. 1. — Dr. Heinrich János: Főtitkári jelentés. 12. 1. — Strobel Ernő: Pénztárosi je­lentések. 19. 1. —­ Oszwald Albert: Jelentés a Tanárok házáról. 22. 1. — Szerkesztő jelentése. 23. 1. — Végh Kálmán: Értesítőink az 1925—26. iskolai évben. 24.1. — Dr. Vincze Frigyes: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a kereskedelmi szakoktatásról. 56. 1.­­— Boda István: Igényleszállítás és na­gyobb igényűség. 61. 1. — Dr. Barta János: A kereskedelmi szakoktatás Németországban. 67. 1. — Dr. Romwalter Alfréd: A fémek versenyéről. 77. 1. Kisebb közlemények: Sassi Nagy Lajos: A nemzethez. 84. 1. — Steuer Viktor : Proudhon a könyvvitelről. 85. 1. — Mosonyi Béla : Az egységes gyors­írás felé. 87. 1. — Oravecz Károly: Az új magyar pénzegység a kereskedelmi számtan tanításában. 89. 1. — Margócsy Emil: Glosszák a külföldről. 92. 1. — Dr. Bohdaneczky Imre: Megjegyzések A modern földrajz és történelemtaní­tás koncentrációja c. cikkhez. 94. 1. — Dr. Láczer István: Az idegen nyelvek a szóbeli érettségi vizsgálaton. 98. 1. — A közgyűlés krónikája. 101. 1. — Pukámzky Béla : A magyarországi német irodalom története c. könyvének ismertetése. 107. 1. — Dr. Hajnóczy Iván: Katona József Kecskeméten c. könyvének ismertetése. 109. 1. — Pintér Jenő: A magyar középiskolák igaz­gatásának kézikönyve. 110.1. — Kicska Sándor: University of London. 112.1. Hivatalos rész: Választmányi ülés jegyzőkönyve. 114. 1. — Közgyűlési jegyzőkönyv. 117. 1. — A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesü­letének Alapszabályai. 119. 1. — Személyi hírek 126. 1. BUDAPEST Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Alkotmány­ utca 11.

Next