Kereskedelmi Szakoktatás, 1929. szeptember – 1930. május (37. évfolyam, 1-10. szám)

1929-09-30 / 1-2. szám

Az ismertetésre szánt könyvek és folyóiratok Wirker István szerkesztő címére (Budapest, I. ker., Logodi-u. 37, II. 8.) küldendők. Az egyesületet illető hivatalos beadványok dr. Heinrich János főtitkár címére küldendők (Buda­pest, V., Alkotmány­ utca 11., telefonszám : T. 205-47). A Tanárok Házának szánt adományokat, vala­mint a tanulói járulékokat az alap pénztárosa, Oszwald Albert (Budapest, állami felsőkereskedelmi iskola, Thököly­ út 48. szám) gyűjti. A Tanárok Háza alapja saját postatakarékpénztári csekkszámlájának száma: 34,339. Minden egyéb pénzküldemény, így a tagsági díj­ak és különösen a közlönynek szánt adományok Osztie Zoltán egyesületi pénztáros címére (Buda­pest, Vill., Szentkirályi­ u. 47. sz.) küldendők. Fizessük meg a tagsági díjakat mielőbb! A tagsági díj egy évre 8 pengő. Közlönyünk pontos kézbesíthetése végett kérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, hogy cím- és lakás­­változást mindig haladéktalanul jelentsenek be kiadóhivatalunknak. Iskolai ünnepek bevételeiből juttassunk a­­ Kereskedelmi Szakoktatásának is. Kiadó: A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesülete. Franklin-Társulat nyomdája : Géczy Kálmán.

Next