Kereskedelmi Szakoktatás, 1930. szeptember – 1930. június (38. évfolyam, 1-10. szám)

1930-09-30 / 1-2. szám

XXXVIII. évfolyam. 1—2. szám. Szeptember—Október. 1929—1930. Kereskedelmi Szakoktatás Havi folyóirat A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye SZERKESZTI HAVADI BARNABÁS ______________________ TARTALOM: ______________________ Tamil Hiányok, beszámolók: Havadii Barnabás: Beköszöntő... _________ 1 Gaál Jenő dr.: A racionalizálás és a kereskedelmi s ipari nevelés 3 Szakáll Zsigmond dr.: A kereskedelmi szakoktatás Szászországban 6 Borotvás-Nagy Sándor: A közeljövő útjai __­___________ 23 Végh Kálmán: Értesítőink az 1929—30. évről ______ 42 Kisebb közlemények: Dengl János dr.: Adalék az egységes magyar gyorsírás revíziójáért folyó küzdelmünkhöz _ ___________73 Stolpa Károly: Szokásváltozások az érték- és áruüzletben.... .._ _ 75 A felső kereskedelmi iskolák tanulóinak tehetségversenye _ _ 78 A szünidei tanfolyam...______________ __ _ ____1 _ _ _ 79 A felső kereskedelmi iskolát végzettek szövetségeinek VI. nemzetközi kongresszusa _____1___i____ 81 A gyorsírógép...__­ _______________, ______ ___________ 81 Reform az írástanításban _ 1________ _______________ 82 Takarékosság és tőkegyűjtés az iskolában _ _ _ _ ______ 82 Hajós Géza: Reformtörekvések a csehszlovák kereskedelmi isko­lákban _______________ ,__________________________82 Könyvismertetések: Barth Tivadar dr.: Új irodaüzemtani könyvek_ „ 83 Sassi Nagy Lajos: Katona Emlékkönyv______ _______________88 Sándor János: E. Friedrich’s Geographie des Welthandels und Weltverkehrs __________________________________________ 89 Az egységes gyorsírás és az irigység „ .... _ _ _ _ _ ____ 89 Iskolai és személyi hírek _______________■ _ _ _____ ,___ _ ____90 Elvi rendeletek_____1____________________________________­ _ 94 Egyesületi hivatalos közlemények_______________________________96 BUDAPEST Szerkesztőség: VII., Kertész­ u. 30. * Kiadóhivatal: V., Alkotmány­ utca 11.

Next