Keresekedelmi Szakoktatás, 1932. január-május (39. évfolyam, 5-10. szám)

1932-01-31 / 5-6. szám

XXXIX. évfolyam. 5—6. szám. Január—Február. 1931—1932. Kereskedelmi Szakoktatás Havi folyóirat A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye SZERKESZTI HAVAD! BARNABÁS TARTALOM: Tanulmányok, beszámolók: Margócsy Emil: Elnöki megnyitó _ _ 132 Margócsy Emil: Ünnepi beszéd _____________ ________136 Szakáll Zsigmond dr., Boross Pál dr., Doby Géza dr., Szűcs Gyula, Rákosy Zoltán, Víg Albert, Havas Miksa, Balkányi Kálmán dr., Schack Béla dr., Farkas Mihály, Kri­za István, Vincze Frigyes dr., Wagner József dr., Bauer József, Fekete Lajos: Üdvözlő beszédek 138 Dengl János dr.: Köszönő beszéde..___________________________ 144 Heinrich János dr.: Főtitkári jelentés _ __________ _ _______ 150 Kisebb közlemények: ld.: A tanári hivatás növekvő társadalmi és nem­zeti jelentőségéről _ _ _ ____­_____________ _________ 157 Olay Ferenc dr.: A népek egymásközti megértésének szolgálatában 157 Stumpf Sándor dr. közgyűlési előadásának kivonata... __________158 — — — A közgyűlésről ____________ _______159 Könyvismertetések: László Béla dr.: Krisch Jenő, Kereskedelmi ismeretek 160 László Béla dr.: Margittai Sándor, Hogyan tanuljunk? 160 ld.: Szabó Győző, Viktória faanyagköböző ....................................... 161 László Béla dr.: György Ernő, Az árak kialakulása a kereskedelmi forgalomban ...._______________________161 — — — Varga István, A vállalati nyereség____________162 — — — Lammel Lajos Károly, A mérlegképes könyvelő 162 — — — Konkoly Thege Pál, A részvénytársaságok belső tartalékai _____ ____163 Elvi rendeletek _________...________________________________________163 Iskolai és személyi hlírek................... ...__________­________... __ 165 Egyesületi hivatalos közlemények___________________________________167 -------------------------------ív BUDAPEST Szerkesztőség: VII., Kertész­ u. 30. + Kiadóhivatal: V., Alkotmány­ utca 11. ✓ v

Next