Kereskedelmi Szakoktatás, 1933. szeptember – 1934. június (41. évfolyam, 1-10. szám)

1933-09-30 / 1-2. szám

XLI. évfolyam. 1—2. szám. Szeptember—Október. 1933—1934. Kereskedelmi Szakoktatás Havi folyóirat A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye Alapította dr. SCHACK BÉLA 1892-ben SZERKESZTI HAVADI BARNABÁS ____________________ TARTALOM: ____________________ Tanulmányok, beszámolók: Rubinyi Mózes, Herczeg Ferenc _ ----------1 Végh Kálmán: Értesítőink az 1932—33. iskolai évről__________3 Stolpa Károly: A kamatos folyószámlák kamateredményének iga­ Margócsy Emil: Alkuszdíj számítása az áruszámlákban __________47 Könyvismertetések: Havadi Barnabás: Mitrovics Gyula, A nevelés­tudomány alapvonalai_______________________ 48 Laurentzy V.: Károlyi Sándor gróf telepítéseinek gazdaságtörténeti jelentősége __________ 50 László Béla dr.: Ereky Károly, Az emberi együttélés feltételei 54 lb.: Magyar kötvények és záloglevelek____________________­ 55 Tamás Károly dr.: Dr. Olay Ferenc, Magyarország a külföldi tan­könyvekben ________­____________________________________55 —: Párkányi Aranka, Értekezések a pszichológia és pedagógia köréből_______________________________________________56 pe.: Gefferth Pál, Lázadók__________ _____________________ 56 Sz. L. dr.: Tibor István, Búza- és lisztminőségi vizsgálatok____57 Elvi rendeletek---------------------------------------------------------------------------------57 Iskolai és személyi hírek______________________________________________58 Egyesületi hivatalos közlemények--------------------------------------------------------61 BUDAPEST Szerkesztőség: VII., Wesselényi­ u. 38. * Kiadóhivatal: V., Alkotmány­ utca 11.

Next