Kereskedelmi Szakoktatás, 1934. szeptember – 1935. június (42. évfolyam, 1-10. szám)

1934-09-30 / 1. szám

XLII. évfolyam, 1. szám, szeptember. 1934-1935. Kereskedelmi Szakoktatás A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye Alapította dr. SASDY—SCHACK BÉLA 1892-ben SZERKESZTI BOROTVÁS-NAGY SÁNDOR Megjelenik havonként ____________________________ TARTALOM: ____________________________ Tanulmányok: Dr. Hajnal Dávid: A kegyelem gyakorlása a tanulók osztályozásában_________________________________________ 1 Végh Kálmán: Értesítőink az 1933—34. iskolai évről _ _ _ __ 6 Dr. Lautenburg István: A levelezéstanítás és az űrlapok______ 30 Könyvismertetések: Dr. Raith Tivadar: Takaróné dr.: A tiszta öko­nómia és az univerzalizmus viszonya_________________________32 Dr. Farkas László: Bakács István János: A sómonopolium Magyar­országon III. Károly korában__________________ 33 Dr. Pásztor József: Vajthó László : Tanulók szerepe az irodalom tanításában ________ 34 Farkas Mihály: Dr. László Béla : A leírások mint a vagyonalkat­részek értékcsökkenésének kifejezői__________________________35 B—gy.: Dr. Heinrich János: Suppan Vilmos tanügyi pályája _ 35 Dr. Farkas László : Haltenberger: Analisi Geografica ...__________36 Folyóiratszemle_________________________________________________________36 Hivatalos közlemények_______________________________________________39 Hírek__________________________ 39 BUDAPEST Szerkesztőség: Vili., Vas-u. 9—11. * Kiadóhivatal: V., Alkotmány-utca 11.

Next