Kereskedelmi Szakoktatás, 1935. szeptember – 1936. június (43. évfolyam, 1-10. szám)

1935-09-30 / 1. szám

Az ismertetésre szánt könyveket és folyóiratokat, cserepéldányokat, a közlésre szánt, lehetőleg gépen másolt tanulmányokat Borotvás-Nagy Sándor dr. szerkesztő címére (Budapest, Vill., Vas-u. 9—11, Távhr. 394-88) küldjük. Az egyesületet illető hivatalos beadványokat Heinrich János dr. főtitkár címére (Budapest, V., Alkotmány­ utca 11., Távhr. 20-5-47) küldjük. A Tanárok Házának szánt adományokat, vala­mint a tanulói járulékokat az alap pénztárosa Oszwald Albert (Budapest, VII., Thököly­ út 48. Állami Felsőkereskedelmi Iskola) gyűjti. A Tanárok Háza alapja saját postatakarékpénztári csekkszámlájának száma: 34.339. A tagsági díjakat és különösen a közlönynek szánt adományokat, valamint az összes egyéb pénzkülde­ményeket Nagel Ede egyesületi pénztáros (Buda­pest, VII., Th­ököly­ út 48., Távhr. 31-6­35) szedi be. Az egyesületi pénztár postatakarékpénztári számla­száma 12.475. Fizessük meg a tagsági díjakat mielőbb, akár részletben is. A tagsági díj egy évre 8 pengő. Hogy közlönyünket pontosan kézbesíthessük, kérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, jelentsék be cím- és lakásváltozásokat akár kiadóhivatalunknak, akár az egyesületi pénztárosnak. Iskolai ünnepek bevételeiből juttassunk a «Kereskedelmi Szakoktatás»-nak is. Kiadó: A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Oszágos Egyesülete. Franklin-Társulat nyomdája: Ábrái V.

Next