Kereskedelmi Szakoktatás, 1936. szeptember – 1937. június (44. évfolyam, 1-10. szám)

1936-09-30 / 1. szám

XLIV. évfolyam, 1936—37. 1. szám. szeptember. Kereskedelmi Szakoktatás A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye Alapította dr. SÁSDY-SCHACK BÉLA 1892-ben SZERKESZTI BOROTVÁS-NAGY SÁNDOR Megjelenik havonként ______________________ TARTALOM: ______________________ Tanulmányok: Tarnay Kálmán: Kereskedő tanonciskoláink helyzete és bajai __________________________ _ _________________1 Bartócz József: Diákszociográfia a nevelés szolgálatában „ _ „ 18 Szirmai Gina dr.: Svájc középfokú női kereskedelmi oktatása „ 25 Könyvismertetések: Szimon Andor, Pekár József dr.: A cseh-szlovák nemzet történelme________________________________________, 27. Rubinyi Mózes dr.: Hazafias költészet, Szathmáry István, Szik­lay János____________________________________________________31 Id.: Barkóczi János : A mai reklám______ 32 B—gy.: Kemény-Breuer : Huszonöt esztendő_________________ 32 Folyóiratszemle______________________________________________________33 Hivatalos közlemények_______________________________ 37 Hírek_________________________________________________________________40 BUDAPEST Szerkesztőség: Vili., Vas­ u. 9—11. * Kiadóhivatal: V., Alkotmány-utca 11.

Next