Kereskedelmi Szakoktatás, 1938. szeptember – 1939. augusztus (46. évfolyam, 1-12. szám)

1938-09-30 / 1. szám

XLVI. évfolyam. 1. szám. szeptember. 1938—39. Kereskedelmi Szakoktatás A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye Alapította dr. SÁSDY-SCHACK BÉLA 1892-ben SZERKESZTI BOROTVÁS-NAGY SÁNDOR Megjelenik havonként ____________________TARTALOM:______________________ • . Tanulmányok: Rakitovszky István: Trefort Ágoston emlékezete______1 Horn József dr.: A tanítás módszere és a tanulmányi felügyelet 3 Király Sándor dr.: A kereskedelmileg fontosabb fenyőfák áruvizs­gálati módszere _______ 10 Révész György: A melléknévi jelző helyéről __________ _ _ 22 Könyvismertetések: Pezenhoffer Antal: Magyarország óvó- és oktató­személyzete az 1934—35. tanévben _______ ______________21 Jablonkay Géza dr.: Olasz Péter dr.: Gyermekkor, serdülőkor, nevelés____________ 23 Borotvás-Nagy Sándor: Arany Könyvtár___________ 23 Folyóiratszemle _ _____________ 27 Hírek J,_____________________________________________________________29 BUDAPEST Szerkesztőség: Vili., Vas­ u. 9—11. * Kiadóhivatal: V., Alkotmány­ utca 11.

Next