Kereskedelmi Szakoktatás, 1940. szeptember – 1941. február (48. évfolyam, 1-6. szám)

1940-09-01 / 1. szám

1940-41. XLVIII. évfolyam, 1. szám. Szeptember. Kereskedelmi Szakoktatás A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye Alapította dr. SÁSDY-SCHACK BÉLA 1892-ben SZERKESZTI BOROTVÁS-NAGY SÁNDOR Megjelenik havonként TARTALOM: Tanulmányok: Koós Zoltán: Értékpapírügyletek___________ 1 Láczer István dr.: A magyar nyelv védelme az idegennyelvi órákon 9 Könyvismertetések : Kuntner Róbert dr.: Csongor Rezső: Bevezetés a könyvviteli ismeretekbe_________ 12 Antos István dr.: László Béla dr.: Iparvállalatok könyvvitele és kalkulációja___________________________­________________14 1 % Boda István: Fekete Miklós dr.: A «lelki» fogalma és az «esz­méletek» __________________________________ 15 Hírek_____________________________________________________________15 BUDAPEST Szerkesztőség: Vili., Vas­ u. 9—11. * Kiadóhivatal: II., Ponty-utca 3/A. W dasosiaA­­ konyvtAp '

Next