Kereskedelmi Szakoktatás, 1941. szeptember – 1942. március (49. évfolyam, 1-7. szám)

1941-09-01 / 1. szám

XLIX. évfolyam. 1. szám. Szeptember. 1941—42. Kereskedelmi Szakoktatás A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye Alapította dr. SASDY-SCHACK BÉLA 1892-ben SZERKESZTI BOROTVÁS-NAGY SÁNDOR Megjelenik havonként ___________________ TARTALOM:___________________ Tanulmányok: Borotvás-Nagy Sándor: Egy tanári pályakezdet negy­venedik évfordulójára __ _ ............._ _.................... „ 1 Péter Lajos: Megjegyzések a kereskedelmi üzemi gyakorlatok tervezetéhez.. _ .__________________________________ Lánkai­ István dr.: A m­érlegelmélet képletsora ______________ Könyvismertetések: Borotvás-Nagy Sándor: Imre Sándor : A gazdasági középiskolák része a köznevelésben........ __ _______ 4 Rubinyi Mózes: Schöpflin Aladár: Mikszáth Kálmán _________6 K. ft.: Többen : A devizaforgalom szabályozása Magyarországon 7 Mihály József dr.: A Közgazdasági Szemle Széchenyi száma _ 7 Hivatalos közlemények _________________________________________ 9 Hírek_____________________ _______________________________11 W- t­ ö BUDAPEST Szerkesztőség: Vili., Vas-u. 9—11. * Kiadóhivatal: II., Ponty­ utca 3 A.

Next