Kereskedelmi Szakoktatás, 1943. szeptember – 1944. augusztus (51. évfolyam, 1-12. szám)

1943-09-01 / 1. szám

Vi­tro W, KHt I. évfolyam. Kereskedelmi Szakoktatás A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye Alapította dr. SÁSDY-SCHACK BÉLA 1892-ben SZERKESZTI Dr. KOVÁTS ALBERT Megjelenik havonként ___________________TARTALOM:_____________________ Tan­um­ányok: Márton Béla dr.: Földrajzi beszámoló______1______ 1 Korpás Emil dr.: A mérsékeltövi kaucsuk_________________ 3 Kaj­or Miklós : A kereskedelmi életpályák kérdése az iskolában 5 Kíftnybmertetések: Borotvás-Nagy Sándor: Imre Sándor: Háborús élet, megújhodás, nemzetnevelés_____________________________7 Hars János dr.: Egmont Colerus: Pythagorastól Hilbertig. — Fordította Winkler József_______________ 9 Zwierina Jenő dr.: vitéz Barty Tivadar dr.: Vállalati gazdaságtan 11 Kovács Győző dr.: Zwierina Jenő dr.: Könyvviteltan a kereske­delmi középiskolák számára_________________________________12 K. A.: Várkonyi Hildebrand: A gyermek testi és lelki fejlődése 14 K. A.: vitéz Fraknóy József: A budapesti tankerület évkönyve az 1942 43. iskolai évre ____________________________________14 Hírek____________________________________________________________15­1. szám. Szeptember. REV2016 1943-44. 4 Budapest Lív. vili . u. 9—11. * Kiadóhivatal* II., Ponty­ utca 3/A. RÉV 98 f

Next