Keresztyén Igazság, 1937 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

KERESZTYÉN IGAZSÁG EVANGÉLIKUS EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS HITVÉDELMI FOLYÓIRAT Főszerkesztő : D. Dr. PRŐHLE KÁROLY Felelős szerkesztő: Társszerkesztő: Lie. Dr. KARNER KÁROLY Dr. SÓLYOM JENŐ Belső munkatársak : Dr. Ajkay István, Budaker Oszkár, Gyarmathy Dénes, Dr. Hirscher Zoltán, Dr. Jánossy Lajos, Kapi-Králik Jenő, Dr. Vető Lajos, Dr. Viczián Dezső, Wolf Lajos. MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN. Előfizetési ár: egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő, egyes szára 60 fillér. Postatakarékpénztári csekkszámla 45.031. Szerkesztőség: Sopron, Honvéd­ út 17. Budapesti szerkesztőség: II. Iskola­ u. 36. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66. Előre meg nem beszélt cikkek közlését a szerkesztőség nem biztosítja. Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos.

Next