Keresztyén Igazság, 1938 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1. szám

KERESZTYÉN IGAZSÁG AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA Főszerkesztő: D. Dr. PRŐHLE KÁROLY Felelős szerkesztő: Társszerkesztő: Lie. Dr. KARNER KÁROLY Dr. SÓLYOM JENŐ Belső munkatársak : Dr. Ajkay István, Budakov Oszkár, Dér Zoltán, Gyarmathy Dénes, Dr. Hirscher Zoltán, Dr. Jánossy Lajos, Kapi-Kránik Jenő, Dr. Kiss Jenő, Rozsondai Károly, Scholz László, Dr. Vető Lajos, Dr. Víczián Dezső, Wolf Lajos. MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN. Előfizetési ár: egész évre 6­0, félévre 3­0, egyes szám 60 fillér. Postatakarékpénztári csekkszámla 45.031. Szerkesztőség: Sopron, Arany János-u. 9. Budapesti szerkesztőség: II. Iskola-u. 36. Kiadóhivatal: Győr, Petőfi-tér 2. Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos. Jelen számunk munkatársai: Kapi-Králik Jenő, zenetanár, Budapest. — Rédei Károly, lelkész, Nagybánya. — Rozsondai Károly, tanítókép­zőintézeti igazgató, Sopron. — Urbán Ernő, lelkész, Budapest. — Dr. Vi­­czián Dezső, egyetemi tanár, Sopron, BUDAPEST

Next