Keresztyén Igazság, 1939 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-01 / 1. szám

KERESZTYÉN IGAZSÁG AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: D. Dr. PRŐHLE KÁROLY Lie. Dr. KARNER KÁROLY Társszerkesztők: Dr. SÓLYOM JENŐ és Dr. HILSCHER ZOLTÁN Belső munkatársak: Dr. Ajkay István, Budaker Oszkár, Dezséry László, Dér Zoltán, Gyarmathy Dénes, Dr. Jánossy Lajos, Joób Olivér, Kapi-Králik Jenő, Dr. Kiss Jenő, Mórocz Sándor, Rozsondai Károly, vitéz Sréter Ferenc, Scholz László, Szabó Jó­zef, Vargha Sándor, Dr. Vető Lajos, Dr Wiczián Dezső, Wolf Lajos, Zászka­viczky Pál. MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN. Előfizetési ár: egész évre 6­0, félévre 3 P, egyes szám 60 fillér. Postatakarékpénztári csekkszámla 45 031. Szerkesztőség: Sopron, Arany János­ u. 9. Budapesti szerkesztőség: XI., Ecsed­ u. 10 b. Kiadóhivatal: Győr, Petőfi­ tér 2. Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos. Jelen számunkhoz csekklapot mellékelünk, kérjük előfizetőinket előfizetésük pontos megújítására. Folyóiratunk immár hatodik évfolyamába lép és egyre erősödő tábora, mondanivalójának egyre fokozódó visszhangja mutatja annak a szolgálatnak a fontosságát, melyet vállalt. Mindeddig folyóiratunk kizárólag előfizetőinek az áldozatkészségéből tartotta fenn magát és ez a függetlenség jelentős mértékben erősítette, bátorította szolgálatában. A­ jövőben — bízva előfizető­ink áldozatkészségében — még erőteljesebben ki akarjuk építeni ezt a szolgálatot. Ehhez azonban fokozottan szükségünk van az evangélikus értelmiség támogatására. Ezért arra kérjük olvasóinkat, hogy ne csak a saját előfizeté­­süket rendezzék pontosan, hanem terjesszék is folyóiratunkat és szerezzenek neki új előfizetőket. BUDAPEST IS

Next