Keresztyén Igazság, 1940 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

KERESZTYÉN IGAZSÁG AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő és kiadó: Lie. Dr. KARNER KÁROLY. Szerkesztő bizottság D. Dr. PRŐHLE KÁROLY elnöklete alatt: Dr. Ajkay István, Budaker Oszkár, Dezséry László, Dér Zoltán, Gyarmathy Dénes, Kapi-Králik gelle, Dr. Jánossy Lajos, Joób Olivér, Dr. Kiss­­Jenő, Dr. Mády Zoltán, Mór­ics Sándor, Rossondai Károly, Scholl László, Dr. Sólyom Jenő, vitéz Sréter Ferenc, Szabó József, Túróczy Zoltán, Vargha Sándor, Dr. Vető Lajos, Dr. Wicsián Dezső, Wolf Lajos, Zászkaliczky Pál. MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN. Negyedévenként „KÖNYVSZEMLE“ melléklettel. Előfizetési ár: egész évre 6­0, félévre 3 P, egyes szám 60 fillér. Postatakarékpénztári csekkszámla 45.031. Szerkesztőség: Sopron, Arany János­ u. 9. Budapesti szerkesztőség: XI., Ecsed-u. 10/b. Kiadóhivatal: Győr, Petőfi­ tér 2. Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos.

Next