Keresztyén Igazság, 1941 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-01 / 1. szám

KERESZTYÉN IGAZSÁG AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA elnöklete alatt: Dr. Ajkay István, Budaker Oszkár, Dezséry László, Dér Zoltán, Gyarmathy Dénes, Kapi-Králik Jenő, Dr. Jánossy Lajos, Sárosi Andor, Joób Olivér, Dr. Kiss Jenő, Dr. Mády Zoltán, Mórocz Sándor, Rozsondai Károly, Scholz László, Dr. Sólyom Jenő,vitéz Sréter Ferenc, Szabó József, Túróczy Zoltán, Vargha Sándor, Dr. Vető Lajos, Dr. Wiczián Dezső, Wolf Lajos, Zászkaliczky Pál. Felelős szerkesztő és kiadó: Lie. Dr. KARNER KÁROLY. Szerkesztő bizottság D. Dr. PRŐHLE KÁROLY MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN. Előfizetési ár: egész évre 6­0, félévre 3­0, egyes szám 60 fillér. Postatakarékpénztári csekkszámla 45.031. Szerkesztőség: Sopron, Arany János-u. 9. Budapesti szerkesztőség: XI., Tétényi-ut 9. Kiadóhivatal: Sopron, Paprét-u. 2. Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos.

Next