Keresztyén Igazság, 1942 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1942-01-01 / 1. szám

KERESZTYÉN IGAZSÁG AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő és kiadó: Lie. Dr. KARNER KÁROLY. Szerkesztő bizottság D. Dr. PRŐHLE KÁROLY elnöklete alatt: Dr. Ajkay István, Benczúr László, Budaker Oszkár, Dezséry László, Dér Zoltán, Groó Gyula, S­­armathy Dénes, Járosi Andor, Joób Olivér, Dr.­i­­ss Jenő, Dr. Mády Zoltán, Mórocz Sándor, Rozsod­iás Károly, Révész István, Scholz László, Dr. Sólyo­m­ Jenő, vitéz Sréter Ferenc, Szabó József, Túróczy A­­­ltán, Váradi Lajos, Vargha Sándor, Weörecs Imi Dr. Vető Lajos, Dr. Wiczián Dezső, Woht Lajos, Zászkaliczky Pál. MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN. Előfizetési ár: egész évre 6 P, félévre 3 P, egyes szám 60 fillér Postatakarékpénztári csekkszámla 45.031. Szerkesztőség:: Sopron, Arany János-u. 9. Budapesti szerkesztőség: XL. Tétényi-u. 9. Kiadóhivatal: Sopron, Paprót-u. 2. Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos. Hamarosan megjelenik Thurneysen Eduárd bázeli lelkész és teológiai tanár írása: „Az ige szolgálatáról.“ Az elvi homiletika kiváló művelője gyakorlati útbaigazítást ad a leg­égetőbb kérdésről: hogyan hirdethetem Isten igéjét? (Függelékképen: néhány prédikációja.) Előjegyezni lehet az Evang. Hittudománykari Hallgatók Ifjúsági Köré­nél, Sopron. — Ára 2 pengő. Bolti ára nagyobb lesz. Csekkszámla: 49055.

Next