Keresztyén Igazság, 1943 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

KERESZTYÉN IGAZSÁG AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő és kiadó: Lie. Dr. KARNER KÁROLY. Szerkesztő bizottság D. Dr. PRÖHLE KÁROLY elnöklete alatt: Dr. Ajkay István, Benczúr László, Budaker Oszkár, Dezséry László, Dér Zoltán, Groó Gyula, Gyarmathy Dénes, Járosi Andor, Joób Olivér, Dr. Kiss Jenő, Dr. Mády Zoltán, Mórocz Sándor, Rozsondai Károly, Révész István, Scholz László, Dr. Sólyom Jenő, vitéz Sréter Ferenc, Szabó József, Túróczy Zoltán, Várady Lajos, Vargha Sándor, Veitteös Imre, Dr. Vető Lajos, Dr. Wiczián Dezső, Wolf Lajos, Zászkaliczky Pál. MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN. Előfizetési ár: egész évre 7­0, félévre 3.50­0, egyes szám 70 fillér. Postatakarékpénztári csekkszámla 45 031. Szerkesztőség: Sopron, Arany János­ u. 9. Budapesti szerkesztőség: XI., Tétényi­ út 9. Kiadóhivatal: Sopron, Arany f. u. 9. Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül Fiss. Olvasóink figyelmébe ajánljuk: Örömöt hirdetek tinéktek .. . Összeállította Lukács István. Küldjük evangélikus katonáinknak frontra, kórházakba, laktany­ákr a­ Karácsonyfa körül. Evangélikus családok karácsonyestja számára összeállította Dedinszky Gyula. Egy-egy füzet ára 40 fillér. Megrendelhetők a „Harangszó“kiadóhivatalában, Győr, Petőfi­ tér 2.

Next