Keresztyén Igazság, 1944 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1944-01-01 / 1. szám

KERESZTYÉN IGAZSÁG AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő és kiadó: Lie. Dr. KARNER KÁROLY. Szerkesztő bizottság D. Dr. PRÖHLE KÁROLY elnöklete alatt: Dr. Ajkay István, Benczúr László, Budaker Oszkár, Dezséry László, Dér Zoltán, Groó Gyula, Gyarmathy Dénes, Járosi Andor, Joób Olivér, Dr. Kiss Jenő, Dr. Mády Zoltán, Mórocz Sándor, Rozsondai Károly, Révész István, Scholz László, Dr. Sólyom Jenő, vitéz Sréter Ferenc, Szabó József, Várady Lajos, Vargha Sándor, Weöreös Imre, Dr. Vető Lajos, Dr. Wiczián Dezső, Wolf Lajos, Zászkaliczky Pál. MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN Előfizetési ár: egész évre 10 P, félévre 5 P, egyes szám 1 P. Postatakarékpénztári csekkszámla 45 031 Szerkesztőság: Sopron, Arany János­ u. 9. Budapesti szerkesztőség: XI., Tétényi-ut 9. Kiadóhivatal: Sopron, Arany u­. u. 9. Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos Szülőknek, gyermekneveléssel foglalkozóknak nagyon ajánljuk Vető Lajos dr. diósgyőrvasgyári lelkész „A gyermek lelke“ című kitűnő lélektani és pedagógiai tanulmányát. Közérthetően adja mindazt, amit a gyermekről mindnyájunknak az eredményesebb nevelés céljából tudni kell. A könyv ára: 2.20 pengő. Ebben a portó is benne van. * # * A misszió barátainak, missziói szövetségeknek nagyon ajánljuk Podmaniczky Pál dr. báró egyetemi teológiai tanár misz­­sziói történetét Nommensenről. Címe: Isten hőse. A könyv ára 1 pengő és 16 fillér portó. Megrendelhetők: a Gyermekgyü­lekezet Szerkesztőségénél, Győr, II, Ráth Mátyás­ tér 1. sz.

Next