Kis Ujság, 1899. január (13. évfolyam, 1-31. szám)

1899-01-01 / 1. szám

Vasárnap, január 1, Tizenharmadik évfo*®’*ü39. Ujéirrfc. Borzalmas rablógyilkosság a fővárosban. Lapunk mai száma 12 oldalra terjed. 1. szám. Az 6 év történetének Fekete gyász minden lapja, fiorUs. sötét felhője közül Ragyogd» az uj ép napja. Síró koldusokká lettünk, i • ‘ Jp*. •' Késcrüdtt Mindem falat; Annyi, teher szakddt reánk llövid egy esztendő alatt-Törvéhyinket széjjel téptékt Kincsen aki óvja, védje, A bátor és erős magyar jldegen nemzet cselédje Hova jutunk, mi lesz velün'Rf Kern tiídja már senki itten Az. uj évben légy pártfogónk^ Te %SfölMa$, iű j<j fsteift - ;

Next

/
Thumbnails
Contents