Kisdednevelés, 1884 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1884-04-01 / 4. szám

78 keznek a mi fecskéink is, melyek a múlt nyáron az óvoda ablaka felett fészket építettek, keresni fogják szegénykék fészküket, de nem fogják megtalálni, mert valaki leverte onnan. Kár volt leverni, mert szegény fecskék, ha megérkeznek, busulni lógnak érte. Meglehet, hogy ismét mást fognak építni szegénykék, mert ti a múlt nyáron sem bántottátok őket. Ha ismét fészket építenek maguknak, akkor ismét megnézzük hogy ho­gyan építik. Tudom, a kis Jolán örülni fog, mikor meglátja hogy mily szép fészket tudnak építni a fecskék, hát még ha meglátja a kis fecske­­fiókákat a fészekből kikukucskálni ? ! Szeretnél látni egy kis fecskét? Van nekem egy szép képes­könyvem, abban van egy fecske. Ida m­a igazi fecskét is látott, ő már jól ismeri a fecskét, oda adom neki ezt a ké­peskönyvet, hogy keresse meg benne a fecskét. Ti is láttatok már fecs­két, felismeritek itt a könyvben is ? Mutasd meg Ida melyik a fecske ? Mutasd meg te is Jolán. Hogy hívják ezt a madarat? Most nézzétek meg mindnyájan jól s mondjátok meg hogy milyen színű? Mindenütt fekete? Milyen színt láttok még rajta? Testének melyik része fehér? Hát a háta milyen színű ? Olyan fekete, mint a szén ? Nem, hanem kékesfekete. Mit csinál most itt ez a fecske? Mivel repül? Mutasd meg a szár­nyát. Hány szárnya van? Melyik állat tud még repülni? Hát a tyúk tud-e repülni? Láttad mikor repült? Hova repült fel a tyúk? Hát a ház tetejére nem repült fel? Oda már nem igen tud felrepülni. Hát a fecske ? Melyik tud jobban repülni, a fecske, vagy a tyúk? Hát a veréb tud-e jól repülni? A veréb gyorsan repül, de a fecske még a verébnél is gyorsabban tud re­pülni, mert a fecskének nagyon hosszú szárnya van. Nézzétek meg, úgy-e milyen hosszú? Hogy tartja a szárnyát, mikor repül? Tartsátok ti is úgy a kezeiteket s mutassátok, hogy repül a fecske. A galamb is jól tud re­pülni, de a fecske még annál is gyorsabban repül. Láttátok már a galam­bot, mikor repült? Hogy tett a szárnyával, mutasd, úgy mozgatja folyton a fecske is a szárnyait, mikor repül, mint a galamb? Most re­püljetek ti is úgy, mind a galamb. Most úgy, mint a fecske. — Jer­­de Béla. Mutasd meg a fecskének a farkát. Olyan görbe a farka a fecskének is, mint a kakasnak ? Ugy­e hogy egyenes. Nézzétek meg jól s mond­játok meg, hogy hosszú-e vagy rövid ? Milyen színű a fecske farkának a vége? Most nézzétek meg hogy milyen alakú? Hasonlít egy kétágú vil­lához, azért azt mondjuk hogy villaalakú. — Ti már láttatok fecskét, mondjátok meg hogy mekkora lehet? Akkora mint a veréb, csak hogy hosszabb a verébnél. — A fecske igen kedves szép madár. Örülnek is neki a gyermekek, kivált mikor hosszú útjáról megérkezik, mert tavasz­­szal jön meg s azt szoktuk mondani ezért, hogy a tavaszt a fecske hozza. Hát mily kedves dolog lesz, ha a mi fecskéink is megérkeznek! Reggel

Next