Kisdednevelés, 1884 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1884-04-01 / 4. szám

72 Főispánunk bácsi legyen, Nézze, mit csinál a megye, Jó-e az új tisztikarunk? Hogy ha nem jó, mást választunk, Éljen a megye! A befejezetlen verssoroknál mindenki annak nevét kiáltja, kit vá­lasztani akar. Ha nincs feltűnő nagy többség, a nevelő mondja ki a vá­lasztás eredményét, s a megválasztott nevének éltetésével mindannyian eldalolják az ötödik sort. (Éljen Nagy Feri! vagy Éljen Sas Laci! stb.) A tisztviselők tervezik és vezetik a szabad­ játékot, mindaddig, míg a „fő­ispán“ végét nem szakítja a „vármegyésdinek.“ Eötvös K. L. Társalgás a fecskéről. Ida az mondta nekem, hogy ő ma látott fecskét. Mikor láttál még fecskét? A múlt nyáron! Ti is láttatok fecskét a múlt nyáron? Csak egyet ? Te is többet láttál ? Hát ma hányat láttál ? Csak egyet ? Tegnap is láttál fecskét ? Hát a télen ? Ti sem láttatok a télen fecskét ? Hát ve­rebet láttatok? A télen is? Sokat? Ez mégis furcsa dolog lehet, hogy ti a verebeket mindennap láthatjátok, még télen is, de fecskét csak nyá­ron, meg tavaszszal láthattok. Ez azért van, mert a fecske télen nem lakik itt, csak tavaszszal jön hozzánk és őszszel elköltözik tőlünk, messze messze, olyan országba, a­hol nincs tél. Hova költözik a fecske ? Mikor költözik el ? Mit gondoltok, miért megy el innen télire, miért nem ma­rad itt, nálunk télen is? Igen azért is mert télen hideg van, s a fecske nem szereti a hideget. De más oka is van annak, hogy a fecske télire nem marad itt. Ezt az okot nem mondom meg, mert ti magatok is ki fogjátok találni mindjárt? Mondjátok meg előbb, hogy a fecske mit eszik. Ugy­e hogy nem tudjátok ? Pedig a fecske is kell hogy egyék valamit, mert a fecske is állat, ha nem ennék semmit, úgy meghalna szegény. — A fecske megfogdossa a legyeket, bogarakat s azokat meg­eszi, azokkal él. Mit eszik a fecske? Ti már láttatok legyet, meg boga­rakat. Kivált nyáron még a szobában is sok légy van, de télen a legyek, meg a bogarak elbújnak az üregekbe s ott maradnak egész tavaszig. — Most már kitalálhatjátok, hogy a fecskék miért mennek el őszszel. Igen, azért, mert télen nem volna mit enniök. — Mit mondtunk előbb, hogy a fecskék mikor költöznek tőlünk el ? S mikor jönnek vissza? Ida azt mondta, hogy ma fecskét látott, így hát most már nem lehet tél, ügy van, kis fiam, most már tavasz van, elmúlt a tél, már nincs hideg. A fecskék is tudják, hogy már tavasz van. Nemsokára mi is kimehetünk a kertbe s ott játszhatunk, szaladgálhatunk. Most már bizonyosan megér-

Next