Kisdednevelés, 1901 (30. évfolyam, 1-24. szám)

1901-08-01 / 15. szám

885 Tessék! Még piros az égen a kelő nap képe, Nagy kosárral ballag már a kis legényke, Zöldséges kosara tele ezer jóval, — A piarczra siet, kínálja szép szóval: Tessék kérem, tessék! Kövér kofaasszony mind megvásárolja, Szépen asztalára rakosgatja sorba, Répa, retek, hagyma, krumpli, bab, saláta, — Közeleg a vevő, a kofa kiáltja: Tessék kérem, tessék ! Gazdasszony bevásál, kis­ kosara telve, Haza megy, fölrakja étkét a tűzhelyre, Rántást habar, süt-főz, azután megtérít, — Az asztalhoz vidám család telepedik : Tessék kérem, tessék! Eötvös K. L. Pedagógiai tanfolyam. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr folyó évi július hó 4—18-ig tanfolyamot engedélyezett a Pedagogiumban a tanító-(nő) képző-intézeti tanárok számára a psychologia, a psycho-physikai demonstrációk, a biológia és biológiai praktikumok köréből A psychologia előadója ,Dr. Pauer Imre egyetemi tanár, a psycho-physikai demonstrációkat Dr. Rauschburg Pál, az egyetemi psycho-physiologiai laboratórium vezetője és ideg­orvos, és a biológiát és biológiai praktikumot Dr. Wangel Jenő egyetemi magán­tanár adta elő. Sajnálattal jegyzem meg, hogy a kisdedóvónő-képzők tanárai nem hivattak meg ezen tanfolyamra. Dr. Pauer Jenő előadásai magas színvonalon álló tudományos és szónoki hévvel elő­adott érdekes reflexek voltak, melyekről alkalomadtán megemlékezem még. Dr. Wangel J. előadásai és kísérletei közben olyan dolgokat láttunk, a­melyekről a szaktanárok ugyan tanultak már, de a­mit legtöbb még soha sem látott, így pl. az élő szív működését (béka, rák, kagyló és nyúl szírén); artériás és venosus vért; a vérkeringést (hal és béka); a csil­lámló szőrök működését; a belek féregszerű mozgását (nyúl); a szemben a recehártyán előálló valódi képet (ökörszem); a gyomor tartalmát és ennek chemiai hatását (nyúl); az élő tüdőt s annak működését s általá­ban minden szerv működését s az azokat alkotó szöveteket a maguk valóságában. A praktikum alkalmával számtalan lényeges és kevésbbé

Next

/
Thumbnails
Contents