Kolozsvári Tükör, 1914 (2. évfolyam, 1-30. szám)

1914-01-05 / 1. szám

y _ II. évfolyam Kolozsvár, 1914 január 4-51/31-4^ Felelős szerkesztő: TÓTH SÁNDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Bocskay-tér 19 (Ellenzék nyomda) Telefon 11—23. sz. ERDÉLYI BANK • és Takarékpénztár R.-T. • Kolozsvár, Mátyás király-tér 32. szám. (Saját ház). f\ bank elfogad betéteket takarék­­pénztári könyvekre, folyószám­lára azokat visszafizeti felmondás nélkül. Leszámítol váltókat, utalványokat, járadékokat, checkeket, kisorsolt értékeket stb. Konvertál már meglevő kölcsö­nöketkedvező feltételek mellett. Értékpapírokat és idegen pénz­nemeket ad, vásárol, előleget ad folyószámlán éa előre meg­határozott időre. Értékpapírokat, betéti könyvek és más értékek őrzését és keze­lését (nyitott levél) díjtalanul elvállalja. Díjmentesen bevált szelvényeket és elvállalja a sorsjegyek reví­zióját. Kibocsájt utalványokat, checkeket, hitleveleket bármely külföldi piacra. Rendelkezésre tart a felek saját zárjai alatt tűz- és betörés­mentes páncélszekrényeket. Safe deposite. M. kir. oszíálysorsjáték főeláru­sitó helye. Hivatalos órák : reg­gel fél 9-től fél 1 -ifl és délután Brassó, Marosvásárhely, nagyvárad, h Máv, szállítási irodája. Erdélyi flutomobilszállitási részvénytársaság. Kolozsvár, (Bánffy palota),

Next

/
Thumbnails
Contents