Kolozsvári Tükör, 1916 (4. évfolyam, 1-32. szám)

1916-01-05 / 1. szám

r Megjelenik hetenként, minden hétfőn. Felelős szerkesztő TÓTH SÁNDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Wesselényi M.-u. 17. szám alatt. (Pannonia-nyomda.) — Előfizetési ár: egész évre 12 korona. — Egyes szám ára (vidéken és pályaudvarokon is) 20 fillér. teiM m

Next

/
Thumbnails
Contents