Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz, 1925-1926, 1. évfolyam

II. rész - B) Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaságok - C

Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaságok 607 Continental Export Unió Részvénytársaság Budapest, VI., Teréz körút 6. Alakult: 1919. — Bejegyezve: 1919 november 8. Telefonszám: 174—79. Igazgatósági tagok: Berger Mór (igazgató), Ternyey Miklós (ügyvezető igazgató), dr. Kemény Arnold (jogtanácsos), Schwarcz Ármin (igazgató). — Ügy­vezetőség: Ügy­vezető igazgató: Ternyey Miklós. Igazgatók: Sch­war­ez Ármin és Berger Mór. Jogtanácsos: Dr. R­emény Arnold. Felügyelőbizottsági tagok: dr. Ruttkafalvy Miklós (elnök), Kalapos Barna, Leszkay György, Faragó Aladár, dr. Reick Albert. Alaptőke: 750.000 korona, mely 750 darab egyenként 1000 korona névértékű részvényre oszlik.­ Az eredeti 500.000 korona alaptőke felemelve 1920 októberben. Utolsó rendes közgyűlés tartatott: 1924 június 21-én. 1925 januárban fizetésképtelen lett. Mérlegszámla 1923 december 31-én: Vagyon: Berendezés: 223.570. — Pénztár: 1820. — Folyószámla: 855.124. — Egyenleg: Veszteség: 372.965. — Összesen: 1,453.379 korona. Teher: Részvénytőke: 750.000. — Folyószámla: 703.379. — Összesen: 1,453.379 korona. Veszteség- és nyereségszámla. Tartozik: Veszteséghál­ozat: 348.566. — Költség: 164.299. — Összesen: 512.865 korona. Követel: Berendezés értékemelkedése: 140.000. — Egyenleg: Veszteség 372.865. — Összesen: 512.865 korona. Continental Fakereskedelmi Részvénytársaság Budapest, V., Nádor utca 21. Alakult: 1922. — A Hazai Bank Rt. érdekeltsége. Telefonszám: 36—08. — Sürgönyeim: Contra. Igazgatósági tagok: dr. Ш1Ь Jenő (elnök), Ehrenfeld Mór, Erösdy Sándor, dr. Glasner Samu (jogtanácsos), dr. Justus Zsi­gmond, Klein Géza, Kleim Sándor, Kónyi Hugó, Nobel Árpád. (ügyvezető-igazgató), Szántó Jenő (ügyvezető-igazgató. — Ügy­­vezetőség: Ügyvezető-igazgatók: Nobel Árpád, Szántó Jenő. Kereskedelmi igazgatók : Pogány Sándor, Scheiber Zsigmond. Jogtanácsos:­* dr. Glasner Samu. Alaptőke: 400.000.000 korona, mely 2.000.000 darab egyenkénti 200 korona névértékű részvényre oszlik.­­ Az alaptőke eredetileg 12.000.000 korona volt, felemelték 1923 december 4-én. Fatelep és tranzitó raktár: Budapest, Rákosrendező. Alapítása: Continental Fakereskedelmi Rt. Bratislava. Utolsó rendes közgyűlését megtartották: 1925 május 31-én. Mérlegszámla 1924 december 31-én. Vagyon: Pénzkészlet: 406,929.876. — Adósok: 9.486,504.913. — Ingatlan és felszerelés : 618,196.689. — Váltók­­és értékpapírok: 458,000.000. — Árukészlet: 8.994,560.260. — Összesen: 19.964,191.738 korona. Teher: Részvénytőke: 400,000 000. — Tartalékalap: 446,000­ 000. — Hitelezők: 19.018,564.143. Egyenleg: Nyereségáthozat: 987.100. — Nyereség: 98,640.494. — Összesen: 19.964,191.738 korona. Veszteség- és nyereségszámla. Tartozik: Költségek és tiszti fizetések: 1.303,273.787. — Kamat: 487,402.738. — Forgalmi adó és egyéb adók: 588,052.873. — Leírások: 326,702.000. — Egyenleg: Nyereségáthozat: 987.100. — Nyereség: 98,640.494. — Összesen: 2.805.058.992 korona. Követel: Nyereségáthozat: 987-099. — Áruszámla: 2.804.071.893. — Összesen: 2.805.058.992 korona. Continental Fotóipari Részvénytársaság (Ezelőtt: Continental Film Rt.) Pest, Sashalom. Alakult: 1918. — Sürgönyeim: Continental Sashalom. Telefonszámok: 53—57 , 53—58, 53—59­, — Sürgönyeim: Continental Sashalom. Igazgatósági tagok: dr. Biró ЕДек, Pór Hugó, Schillinnger Sándor, Vámos Adolf. Alaptőke: 30,000.000 korona, mely 150.000 darab egyenként 200 korona névértékű rész­vényre oszlik.­­ Az alaptőke eredetileg 1,000.000 korona volt. Felemelték 1920-ban 4,000.000, majd 8,000.000 koronára, 1921 októberben 16,000.000 koronára 4 : 1, 225 korona árfolyamon, 1922 június 24-én 30,000.000 koronára 2:1, 225 korona árfolyamon. Gyártelep: Sashalom. — Telefon: József 9—01. 1925-ben­ az Atlantica Trust Rt. és az Anglo-Austinian Bank a vállalatnál brit édekelt­­ségü­ket felbontották. A gyár üzemen kívül áll­ Utolsó rendes közgyűlését megtartották, 1925 május 14-én.

Next

/
Thumbnails
Contents