Könyvvilág, 1982 (27. évfolyam, 1-12. szám)

1982-01-01 / 1. szám

1982. JANUÁR ÁRA: 3.K FT XXVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM EBBEN A SZÁMBAN: Goethe Kálnoky László Vidtor Miklós Goda Gábor Antal Barnabás Tornai József Max von der Grün Szütsy Lóránt Czifferszky István Gyárfás Miklós Vitányi Iván Huszár Tibor Paul Bourgues Hermann István Anyiszimov Gyermekkönyvek Előzetes a mezőgazdasági könyvhónapra megjelenő kiadványokból Finn irodalomtörténet Mai amerikai írók A műfordításról­­ Kémia Elektronika Sport Farsangi ajánlatunk Olvashatták mindennap Karácsonyi vásárkor kétfé­le b­aj érhette a szülőket: ha valamilyen árufajtában kicsi volt a választék , vagy ha túl nagy. Gyerek­könyvek dolgában, másképp már elgondolni sem tud­nánk, a bőség zavara oko­zott gondot. A kicsiknek való könyvek közt rendsze­rint egyszeri belelapozással is könnyen eligazodhattunk, ezért most inkább azoknak szeretnék néhány jó ta­náccsal szolgálni, akiknek csemetéi már kinőttek az „analfabéta” korból. Nem ellentmondás, ha a sort mégis az olvasni (és számolni!) még nem tudók számára készült könyvvel kezdjük, címe: Gyurka szá­molni tanul. Binét Ágnes harmadik kiadásban meg­jelent művét első-másodi­kos iskolások is kedvvel forgathatják, legjobb he­lyen mégis a végzős óvodis­­ták szüleinek kezében van. (Bizony, bizony, a gyerek­könyv az ajándékozás ak­tusán kívül még némi tö­rődést és figyelmet is meg­kíván a kedves, mégoly el­foglalt szülőktől!) A játsz­va tanulás iskolapéldája ... szinte félve írjuk le a nem kevéssé elcsépelt mondatot, mert ez a könyv nem kész­teti a gyereket semmiféle iskolai tanulásihoz hasonló erőfeszítésre. Egyszerűen elmélyíti, megalapozz­a a gyermekben a számfogal­mat, a naponként kezünk ügyébe eső dolgok, vagy a hétfejű sárkány hét levá­gott feje segítségével ész­revétlenül megvilágítja a számtani alapműveletek lo­gikáját. Az az óvodás, aki apukájával vagy anyukájá­val egyszer végigszórakozta ezt a szépen illusztrált könyvet, egészen biztosan könnyebben birkózik majd meg az általános iskolai matekkal. (V. Binét Ágnes: Gyurka számolni tanul. Móra. 76 oldal, kötve 46 Ft.) Más tantárgyra, biológiára tanít, de már iskolásokat J. Hindley elmés kis köny­ve, az így működik a tes­ted. A villamosság, auto­matizálás és elektronika korában a ma gyermeké­nek gondolkodását kezdet­től leginkább a gének mechanizmusa befolyásol­ja; a szerző és kitűnő illusztrátora, Colin King több mint egy tucat elmés gépet fundált ki az emberi test életműködéseinek szem­léltetésére. Milyen sikerrel tudták a bonyolult folya­matokat a lényegre egysze­rűsítve szemléltetni? Elég annyit mondani, hogy a harmadikos kisdiák is egy­maga megérti. De valljuk be: legtöbb szülő is tanul­hat belőle! (Judy Hindley: így műkö­dik a tested. Móra. 40 ol­dal, kötve 58 Ft.) Ha egyik-másik szülő ne­tán attól tartana, hogy sze­me fényének karácsony­ra csupán tanulságos köny­vek közük válogathatott, figyelmét hadd hívjuk fel nagy nyomatékkal Gianni Rodari legfrissebb köteté­re, a Karsai Lucia fordítá­sában és válogatásában megjelent Zongora Bili és a madárijesztők­ re. Csupa mese a javából, csodás ese­ményekkel és ismert nép­meséi fordulatokkal, ámde ízig-vérig mai mesék, a mi technicizált, ellentmondá­­­­sokkal terhelt világunkból. Mert nem mese az, ami pél­dául Zerbiniékkel történik? Hét végi kirándulásból ha­zatérőben a természet lágy ölén hiába szórják szét nagy gonddal (!) a sok üve­get és műanyag szemetet, azok az autó mellett futva hazáig követik őket, és előt­tük surrannak be a lakás­ba. Nemcsak velük van így: minden autót flaskák. (Folytatás a 2. oldalon) Miklosovis László rajza 13

Next