Nemzetgazdasági Szemle – 1885.

NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE, HAVI FOLYÓIRAT A NEMZETGAZDASAG, PÉNZÜGY ES STATISZTIKA KÖRÉBŐL. SZERKESZTI S A M. T. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA GYÖRGY ENDRE. ALLAMI KÖZÉP-IMÍITÁNODA IX. É V F O L Y A. M. 1SB 5. vn. FÜZET. — SZEPTEMBER, BUDAPEST, 1885. KILIÁN FRIGYES EGYETEMI KÖNYVÁRUS /

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents