Közgazdasági Szemle – 1908.

39. kötet

1908, MNUÁR HAVA. XXXII. ÉVFOLYAM. Z' ,3^. KÖT. 1. SZÁM. ÖZGAZDASÁGI SZEMLE KIADJA A M. T. AKADÉMIA NEMZETGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA HOZZÁJÁRULÁSÁVAL A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZERKESZTIK HEGEDŰS LÓRÁNT MANDELLÓ GYULA TARTALOM : Ecseri Lajos : Az adóreform a földbirtok szempontjából .... 1 Bud János : Demográfiái kérdések a nemzetközi statisztikai inté­zet XI. ülésszakán 11 Rnttkay Vilmos : A vasúti munkások sztrájkmozgalma Angliában 32 Lendvai Jenő : Temesvár város közgazdasági leirása. I. . . . , « 41 Közlemények ós ismertetések 50 Rarcz az aranyéit. (Berényi Pál.) — Adóreform, (h.) — Termelési eszközök kivitelének közgazdasági jelentősége. (—vits.) — Amerikai pénz- és bank­ügy. ( vite.) — Szabadkereskedelmi kongressus. — Közgazdasági és tár­sadalmi elméletek története. — Vita az adóreformról. — Magyar Köz­gazdasági Társaság. A Magyar Közgazdasági Társaság tagjainak névsora 1907. évi deozember 31-én ... 65 Hirdetések. Társadalomgazdaságtani Bibliographia (1) BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZ VÉNY-TÁRSAS Á G Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. Hold-ntcza 7. /

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents