Közgazdasági Szemle – 1908.

39. kötet

A »Közgazdasági Szemle« megjelenik minden hó 20-ika táján kb. 6 ivnyi terjedelemben hirdetési függe­lékkel. Előfizetési ára egész évre 20 korona ; egyes szám ára 2 korona. Előfizetéseket elfogad a »Közgazdasági Szemle« kiadóhivatala (Budapest, V. Hold-utcza 7.) és minden könyvkereskedés.

Next

/
Thumbnails
Contents