Közgazdasági Szemle – 1935.

Tartalomjegyzék 1935 Tanulmányok. Oldal Bálás Károly: Pénzügyi ethika 137 Buresch Károly: Magyarország és Ausztria gazdasági kapcsolatai . . . 725 Ecker-Rácz L. László: A munkanélküliek segélyezése az Egyesült Álla­mokban 500 Fellner Vilmos: A természetes kamat, mint a megtakarítások határ­termelékenysége 380 György Ernő: A hitelélet reformproblémái 399 Halász Ferenc: A konverziós probléma ujabb alakulása 641 Heller Farkas: Navratil Ákos közgazdasági rendszere ­Horváth Jenő: Magyarország az európai gazdaságban 1815—1920 . 71, 191 Báró Korányi Frigyes: Emlékbeszéd Popovics Sándorról 453 Ifj. Kövessi Ferenc: A keresleti függvény szerepe a vasúti közlekedési politikában 522 Major Róbert: Budapest külterjes településének kérdéséhez 776 Neubauer Gyula: A közgazdasági naturalizmusról 468 Ruisz Rezső: Budapest telepítési és közlekedési politikájának befolyása a közteherviselés mérvére 169 Schilling Zoltán: Naturalizmus vagy logika? 733 Székely Artúr: A magyar külkereskedelem irányainak változásai a forgalmi korlátozások éveiben (1930—34) 154 % Teghze-Gerber Ferenc: Az államháztartás ellenőrzésének irányai a világ­háború után 39 Theiss Ede: Statisztikai törvényszerűség a jövedelemeloszlásban ... Theiss Ede: A termelés és a pénz dinamikája 613" Jíarga István: Jó vagy rossz-e a konjunktura? 746 Közlemények. Balogh Tamás: A munkáspárt és a gazdasági fellendülés Angliában . • 219 Balogh Tamás: Olcsó pénz mint orvosszer • Ifj. Boér Elek: A külföldi kölcsönök hatása az adós országok gazdasági helyzetére 551 Heller Farkas: Kina közgazdasági viszonyai 789 Darkó Zoltán: A mezőgazdasági hitel Magyarországon 1849 előtt . . . 68£ A Darányi Ignác Agrártudományos Társaság pályadijai 804 Éber Ernő: Belterjesség és jövedelmezőség a mezőgazdasági üzemekben 799 R. Jónás Magda: A magyar árak és a külkereskedelem alakulása ... 98 « Kádas Kálmán: A megélhetési index összeállításának időnkénti módo­sítása és annak okai 669 Krasznay Károly: A vásárintézmények szervezete 572 Kuba János: Az értéktőzsde eseményei az aranymérlegtől napjainkig 224 Lipták László: Városszéli telepités, mellékfoglalkozásszerü telepítés . . 676

Next

/
Thumbnails
Contents