Közgazdasági Szemle – 1938.

Tartalomjegyzék 1938. Tanulmányok. Oldal Bálás Károly: A mozgás állapota mint társadalmi és gazdasági alap­tényező 36 Bálás Károly: Adókliring 513 Bartha József: A Keynes-féle beruházási szorzószám 761 BiJckal Dénes: A családi munkabér szervezeti kérdései 594 Domanovszlcy Ákos: A magyar ötéves tervről ^TítK? Ereky Károly: Az öntözés közgazdasági előkészítése • 700 ^^Ei>er Antal: Szabadkereskedelem ellen és mellett 14 Éber Antal: Elnöki megnyitó 345 Eber Ernő: Mezőgazdasági termelésünk fejlődésének iránya 231 Ferenczi Imre: A tulnépesség ismérvei 436 Futó Mihály: A gazdasági szervezet kórtana 245 Gesztelyi Nagy László: A gazdatársadalom felelőssége 925 /György Ernő: Kereskedelmi áralakulás 1937—1938-ban 673 Huszti Dénes: IV. Béla olaszországi vásárlásai 737 Ihrig Károly: A népi birtokpolitika kérdései 865 Judik József: Az ötéves terv közgazdasági és pénzügyi szempontjai . . 347 „ "Kádas Kálmán: Árollók értelme és jelentősége 191 '—~"~KZsléghi Nagy Dénes: Az xmiverzalizmus liivei és birálói 532, 772 Lipták László: Iparfejlesztés és agrárpolitika 915 Korek Valéria: Válasz Witthen Béla bírálatára 56 Kovrig Béla: A mezőgazdasági öregségi biztositás 59 Neubauer Gyula: Monopólium és szabad verseny 367 Nötel Rudolf: Haberler konjunkturaelmélete 939 Pakucs Béla: Magyarország kirekesztése az első államvasúti rendszer­ből (1841) 953 Pongrácz Kálmán: Tiszántúli terv 579 Prion Willy: Német hitel- és pénzügypolitikai kérdések 1 jRácz Jenő: A prognózis lehetősége és feladatai a sertéspiacon .... 93 Teghze-Gerber Ferenc: Állami zárszámadásunk uj rendszere 217 Tornay Aurél: A magyar pénzintézetek helyzete Szlovákiában . . . 424 Tóth József: A tervgazdaság megvalósításának az akadályai .... 720 Vogel Hugó Emánuel: A könyvpénzforgalom pénz- és hitelpolitikai hatásai ' 185 Witthen Béla: A magyar mezőgazdaság jövedelmezősége 43 Zelovich László: Jogszabályok a banklikviditásról.f " . ^ 522 Közlemények. Borbély Mihály és Reitzer Béla: Családi bér és családbiztositás .... 616 Claparéde A.: Gazdasági telítettségi fok és nyersanyag-termelés ... 615 Éber Antal: Vámuniók 982 Éber Ernő: Az önellátási törekvés eredményei és határai Németországban 820 Éber Ernő: Az Egyesült Államok mezőgazdasági termelésének helyzete 1938-ban . 994 Futó Mihály: Malestroit és Bodin vitája a drágulás okairól 815 Futó Mihály: Az olasz korporativ közgazdaságtan 987 Gábor László: A munkanélküliek szakmai átképzése Angliában .... 135 Heller Farkas: John Bates Clark (1847—1938) 613 . Nőtel Rudolf: Adósvédelmi kérdések 138 Pálinkás András: Olajmagvaink jelentősége az ipari nyersanyag­ellátásban 277 Ruisz Rezső: Lakás- és lakbérviszonyok Magyarországon 625 Sorbi W.: A mezőgazdaság iparosítása és észszerüsitése 464 Sós Ernő: Rendszeres tőkegyűjtés 286 Takar óné Gáli Beatrix: A nemzeti szocializmus 100 év tükrében . - . . 268 Tóth Jenő: A legújabb amerikai agrártörvény 467

Next

/
Thumbnails
Contents