Közgazdasági Szemle – 1961.

január

TARTALOM Pirityi Ottó: A munkatermelékenység népgazdasági és vállalati szem­lélete 1 Csizmadia Ernő: A családi farm illúziója és a nyugati valóság .. .. 15 Varga István: A keresletelaszticitás kérdései 37 Facsády Kálmán: Munkaigényesség és gazdaságosság 50 Berend T. Iván—Ránki György: Magyarország ipari színvonala az európai összehasonlítás tükrében a második világháború előtt .. 59 SZEMLE A csőkutas öntözés gazdasági jelentőségéről (Lovas Márton) .. .. 74 Gazdasági problémák az Egyesült Államokban (Rába András) .. 82 A gazdaságilag elmaradott országok fejlesztésének problémái (Szita János) 94 TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az életszínvonal távlati tervezésének egyes kérdései (Jávorka Edit— Schmidt Adám) 99 Nyers Rezső „Szövetkezetek a magyar népi demokráciában" című könyvének vitája (Kiss László) 106 Az agrárgazdaságtani tudományos kutatóintézetek képviselőinek második nemzetközi konferenciája (Cs.—F.—R.) 113 SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ A Szovjetunió és az Egyesült Államok gazdasági versenye (Sóky Dezső) 116 Varga István: A reklám (Forgács Tibor) 119 A termelőszövetkezeti üzemszervezés gyakorlati kézikönyve (Csen­des Béla) 122 dr. Kóródy József: A borsodi iparvidék (Bózsa István) 124 A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 126 E SZÁM SZERZŐI: Dr. Berend T. Iván kandidátus, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem gazdaság­történeti tanszékének docense; Bózsa István, az Országos Tervhivatal munkatársa; dr. Csendes Béla aspiráns, a Közgazdaságtudományi Intézet munkatársa; dr. Csizmadia Ernő kandidátus, a Társadalmi Szemle munkatársa; dr. Facsády Kálmán, a Külkereskedelmi Minisztérium munkatársa; dr. Forgács Tibor kandidátus, a Marx Károly Közgazdaságtudo­mányi Egyetem belkereskedelem gazdaságtana tanszékének docense; dr. Jávorka Edit, a Közgazdaságtudományi Intézet osztályvezetője; dr. Kiss László, a Szövetkezeti Kutató Csoport munkatársa; Lovas Márton, a Figyelő főmunkatársa; dr. Pirityi Ottó, a Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező Intézetének munkatársa; Rába András, a Magyar Kereske­delmi Kamara munkatársa; dr. Ránki György kandidátus, a Történettudományi Intézet munketársa; dr. Sóky Dezső, a Körgazdaságtudományi Intézet munkatársa; Schmidt Adám, a Közgazdaságtudományi Intézet munkatársa; dr. Szita János követ, a Magyar Népköztár­saság állandó képviselője az ENSZ európai hivatala mellett; dr. Varga István egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tanácskozó tagja. SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG« Ajtai Miklós, Bognár József, Erdei Ferenc, Friss István, Háy László (a szerkesztő bizottság elnöke), Huszár István, Keserű János, Lázár György, Molnár Endre, Kipp Géza (főszerkesztő), Timár Mátyás, Varga Edit, Varga István, Vályi Péter, Vincze Imre

Next

/
Thumbnails
Contents