Közigazgatástudomány, 1938 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1938 / 1. szám

er" lO­ Mé iji%U 1. évfolyam. 1. szám. i km imm fcKi i\ j iIijS 4ví1 ||||BMn|n^n|i inlWI'Wii ............. M II k 0 , ^ Szerkeszti -ó MAGYARY ZOLTÁN Programm­unk Magyari Zoltán A kabineti kormányzás Angliában Magyary Zoltán A francia község vagyonjogi fele­lőssége zavargások esetén Drágffy Miklós A német közigazgatás feladatai a négyéves terv végrehajtásában Meznerics Iván A csehszlovák közigazgatási bíró­ság reformjának tervezete Martonyi János Alapvető munkák az amerikai közigazgatástudományban Göbel József Szeged tanyai közigazgatása Kiss István A Magyar Közigazgatástudományi Intézet működése. II­ . KIADJA A BUDAPEST 19­3­8 E szám­ára 2 P. ,r.r. ,7.^ .r.v . ,­A .

Next