Közigazgatástudomány, 1943 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1943 / 1-2. szám

ff I lift il-Gft-VI, evfolyam. . _ 1.—«ffc 60uh., - Mill m rWw Hi /gJiitiySiiiriTlT 1 y% %k m I 1 fa [ff^V/n^l n Wi || I ír I ]y nl^| ■ \ SZERKESZTI ^ ■A MAGYARY ZOLTÁN Lassú lépések a személyzeti politika útján Magyary Zoltán Szombathely és Kaposvár Kiss István Japán önkormányzati igazgatás Vecseklőy József Tudomány és élet A Komáromvármegyei Szövetkezeti Mintajárási Bizottság (—yz—) — Nagy-Budapest a megvalósulás útján — közellátási szempontból (Gőbel József) — Az állam szerepe a tőke- és munkapiac irányításánál (Horváth Kálmán) — Portugália, a XX. századi állam (Karay Kálmán). . KIADJA A .................... . _ . . . ______________ . By Al/il LI7«? JLITIIFAtO UJ illjy fJLi 11 lu I íü M v BUDAPEST 19 4 3 Kettős szám, ára 3.— P ------ .j . cv?V

Next