Közigazgatástudomány, 1944 (7. évfolyam, 1-6. szám)

1944 / 1-2. szám

.01 m VII. évfolyam, 1—2. szám. SZERKESZTI : MAGYARY ZOLTÁN ,M­ N Kísérlet Kolozsvárott a közigaz­gatás és társadalom együtt­működésére Csizmadia Andor A devizagazdálkodás közigazga­tása Meznerics Iván Nemzetiszocialista mezőgazda­sági munkaerőgazdálkodás Szilágyi László Az ipari és kereskedelmi élet háborús iparjogi korlátozása Csetényi Sándor Gazdasági önkormányzat Euró­pa német fennhatóság alatt álló országaiban Karay Kálmán Külföldi jogfejlődés A lengyelországi főkormányzóság gazdasági kamaráinak felállításáról szóló rendelet.­­ A hollandiai ipari gazdaság önkormányzatának felépí­téséről szóló rendelet. Tudom­án­y és élet A min­iszterelnök — gazdasági csúcsminiszter (Magyary Zoltán). — A tata népfőiskola. — U. IS. R. R. A. (Gőbel József). — Törökország köz­­igazga isi beosztása. KIADJA A EIP/­ IM éS uti íli m Áli Miaim , BUDAPEST 19­4­4 Kettős szám, ára 4.— P. *

Next