Központi Értesítő, 1922 (47. évfolyam)

1922-01-26 / 4. szám

4. *-7 km. — 42 - Mészáros és Tauber. Budapest, IV., Hajó-utca 8—10. Bud­apesti kir. tvszk 1921. XI. 5. Cg 15851/1. 19190/1. — Közkereseti társaság , kezdetét vette : 1921. évi szeptem­ber hó 1-ső napján. Társtagjai: Mészáros Dezső és Tauber Dezső és Tauber Sándor budapesti lakosok, selyem, csipke, szalag és női divatáruk kereskedésével foglalkozó üzlet­tulajdonosok. A cég a társtagok által olyképen jegyezte­tik, hogy bármelyik társtag a cégszöveget­ önállóan kiírja. — (1922—4.) Mészöly László és Ádám Erzsébet. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1921. XII. 7. Cg 7239/5. 15331/2. — Mészöly László és Ádám Erzsébet társtagi minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése mellett maga a cég az üzletet céghasználati joggal megszerzett Raskó Rudolfné szül. Schmidt Franciska budapesti lakos, fény­képészeti üzlettulajdonossal mint egyedüli cégbirtokossal a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékébe átvezettetett. Átvezettetett a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékének XLII. kötet 122. lapjára. (Lásd 1918. évf. 10.) (1922—4.) Dr. Móricz és Lengyel. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1921. XI. 30. Cg 10296/8. 16375/3. — Dr. Móricz Miklós társtagnak az üzletből történt kilépése folytán nevezett társtagi minőségének és cégjegyzési jogo­sultságának, valamint az eddigi cégszövegnek megszűnése mellett maga a cég. Lengyel Dezső új cégszöveggel, továbbá Lengyel Dezső eddigi társtaggal mint egyedüli cégbirtokossal a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékébe átvezettetett. Átvezettetett a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékének XLII. kötet 110. lapjára. (Lásd :1921. évf. 44.) (1922—4.) Nagel Sándor: Sándor Nagel. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1921. XI. 19. Cg 8007/7.­16132/3. — Az üzletből kilépett „Magyar Országos Bank Részvénytár­saság" kültagi minőségének és 175.000 korona, azaz: egyszázhetvenötezer korona vagyonbetétjének, valamint betéti társaság jellegének, továbbá Hajós Gyula, Gergely Szilárd, Deutsch Bertalan és Bodor Aladár budapesti lakosoknak cégvezetői minőségük és cégjegyzési jogosult­ságuk megszűnése mellett maga a cég változatlan cégszöveg­gel és Nagel Ernő eddigi beltaggal mint egyedüli cégbirto­kossal a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékébe átvezette­tett. Átvezettetett a kereskedelmi egyéni cégek jegyzéké­nek XLII. kötet 91. lapjára. (Lásd 1920. évf. 18.) (1922—4.) „Ofé" Olvasztó és Fémértékesitő Dévai és Társa. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1921. XII. 7. Cg 11302/6.16826/3.— Az üzletből kilépett Bodor László társtagi minőségének és cégjegyzési jogosultságának, valamint az eddigi cégszöveg­nek megszűnése mellett maga a cég „Ofé Olvasztó és Fém­értékesítő Dévai Artúr" új cégszöveggel és Dévai Artúr eddigi társtaggal mint egyedüli cégbirtokossal a keres­kedelmi egyéni cégek jegyzékébe átvezettetett. Átvezet­tetett a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékének XLII. kötet 122. lapjára. (Lásd 1921. évf. 28.) (1922—4.) Rosenberg Markusz. Budapest, VII., Rákóczi-ut 74. Budapesti kir. tvszk 1921. XI. 5. Cg 6785/10. 19188/1. — Közkereseti társaság; kezdetét vette: 1916. évi novem­ber hó 5. napján. Társtagjai: az üzletet örökösödés foly­tán megszerzett özvegy Rosenberg Márkuszné szül. Schwarz Matild, kiskorú Ruttkay Pál és Ruttkay Antal budapesti lakosok, vegyeskereskedői üzlettulajdonosok. A cég az özvegy Rosenberg Márkuszné szül. Schwarcz Matild által önállóan képviseltetik és jegyeztetik. — Átvezettetett a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékének XII. kötet 119. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap egyéni cégjegyzék rovatai között.) (1922—4.) Tyroler és Társa. Budapest, VI., Lomb­ utca 39. Budapesti kir. tvszk 1921. XI. 9. Cg 15159/3. 19194/1. — Közkereseti társaság, kezdetét vette, 1921. évi április hó 30-ik napján. Társtagjai: Homoki Pál és Tyroler Ármin budapesti lakosok, vasipari és villamossági tömegcikkek, villanyosmotorok és tekercsek gyártásával és javításával, valamint ezek árusításával foglalkozó üzlettulajdonosok. A cég a társtagok által együttesen jegyeztetik olyképen, hogy az előírott, vagy előnyomott cégszöveg alá mindkét társtag a vezetéknevét írja. — (1922—4.) Tüchten Jenő filmkölcsönzője. Eugen Tuchter Filmverleich. Budapest, VII., Dohány­ utca 57. Budapesti kir. tvszk 1921. XI. 23. Cg 15426/2. 19230/1. — Közkereseti társaság, kezdetét vette: 1921. évi október hó 17-én. Társtagjai: Tüchten Jenő és Binder Gusztáv budapesti lakosok, filmkölcsözéssel foglalkozó iparüzlet­tulajdonosok. A céget a társtagok önállóan képviselik és jegyzik. Továbbá Tüchten Ármin budapesti lakóinak cégvezetői minősége és a pp. toldattal való cégjegyzési jogosultsága is bejegyeztetett. — Cégvez.: pp. Tüchten. — Átvezettetett a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékének XLI. kötet 324. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap egyéni cég­jegyzék rovatai között.) (1922—4.) Versicz János és Erdős Fülöp. Budapest, VIII., Madách­ utca 24. Budapesti kir. tvszk 1921. XI. 9. Cg 15889/1. 19195/1. — Közkereseti társaság kezdetét vette: 1921. évi február hó 10. napján. Társtagjai: Versicz János és Erdős Fülöp budapesti lakosok, nyers és zúzott burgonya, hagyma, zöldség, főzelék-féle és gyümölcs kereskedők. A cég a társ­tagok által olyképen jegyeztetik, hogy az előírott, vagy előnyomott cégszöveg alá mindkét társtag vezetéknevét együttesen irja. — (1922—4.) Wágner József és Társa: Josef Wágner & Co. Budapest, V.­ Géza­ utca 5. Budapesti kir. tvszk 1921. X. 26. Cg 7814/2. 19176/1. — Közkereseti társaság, kezdetét vette : 1920. évi május hó 26. napján. Társtagjai: Wágner József és Zöldi Béla buda­pesti lakosok, mindennemű gép, vasáru, vagy ólom és műszaki cikkek árusításával foglalkozó üzlettulajdonosok. A cég a társtagok által önállóan képviseltetik és jegyeztetik olyképen, hogy az előírott, vagy előnyomott cégszöveg alá bármelyik társtag a vezetéknevét írja. — Átvezettetett a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékének XXXVII. kötet 62. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap egyéni cégjegyzék rovatai között.) (1922—4.) Zeuner és Társa betéti társaság. Zeuner & Comp. Komman dit Gesellschaft. Budapest, VIII., József-körut 37. Budapesti kir. tvszk 1921. XI. 9. Cg 14645/2. 19103/1. — Betéti társaság. Beltagja: Zellner János budapesti lakos, bankbizományi iparüzlettulajdonos. A cég a beltag által önállóan képviseltetik és jegyeztetik olyképen, hogy az előirott, vagy előnyomott cégszövegek alá vezetéknevét irja. — Átvezettetett a kereskedelmi egyéni cégek jegy­zékének XLI. kötet 151. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap egyéni cégjegyzék rovatai között.) (1922—4.) Zeuner és Társa betéti társaság. Zeuner & Comp. Kommandst Gesellschaft. Budapest, V., Nádor­ utca 14. Budapesti kir. tvszk 1921. XII. 3. Cg 14645/3. 19193/2. —

Next

/
Thumbnails
Contents