Központi Értesítő, 1924 (49. évfolyam, 2. félév)

1924-07-03 / 27. szám

— 1009 -27. szám. át, feljegyeztetett. (3609.) (Lásd 1924. évf. 22.) (XLI. kötet, 282. lap.) (1924—27.) (1924—27.) Mencer és Pregler. Budapest Budapesti kir. tvszk 1924. V. 22. Cg 8445/3. 21167/3. — Ezen cégnek részvénytársasággá tör­tént átalakulása folytán való megszűnése bejegyez­tetett. (3485.) (Lásd 1922. évf. 24.) (XXXVII. kötet. 155. lap.) (1924—27.) Mészöly László és Ádám Erzsébet. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 17. Cg 7239. 24300/2. — Ezen cégnek megszűnése bejegyeztetett. (2369.) (Lásd 1922. évf. 4.) (XLII. kötet. 122. lap.) (1924-27) Molnár Béla gabona, őrlemény és terménybizományos és ügynök. Budapest, V., Berzenczey­ utca 26. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 19. Cg 22940/2. 27398/1. — Cégiirt.: Molnár Béla gabona, őrlemény és termény bizományos és ügynök, budapesti lakos. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az előirott, vagy nyomott cég alá teljes nevét irja. (2390.) (XLVIII. kötet, 8. lap.) (1924—27.) Nagyiván Mihály értékpapirkereskedő. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1924. V. 16. Cg 21796/2. 26808/2. — Ezen cégnek részvénytársasággá tör­tént átalakulása folytán való megszűnése beje­gyeztetett. (2365.) (Lásd 1923. évf. 49.) (XLVI. kötet, 298. lap.) (1924—27.) Neugewürz Lipót. Budapest, Szerecsen-utca 26. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 20. Cg 22776/2. 27402/1. — Cégbirt.: N Neugewürz Lipót budapesti lakos, borkereskedő. (2419.) — (XLVIII. kötet. 10. lap.) (1924—27.) Nonn Imre. Budapest, II., Margit-körut 18. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 24. Cg 23041/1. 27413/1. — Cégbirt.: Nronn Imre budapesti lakos, villanyszerelési iparüzlettulajdonos. (3525.) — (XLVIII. kötet. 15. lap.) (1924—27.) Oláh Sándor textilárukereskedő. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1924. V. 23. Cg 10438/2. 21980/2. — Ezen cégnek részvénytársasággá tör­tént átalakulása folytán való megszűnése bejegyez­tetett. (3508.) (Lásd 1920. évf. 54.) (XXXVIII. köt. 278. lap.) (1924—27.) Pártos Dezső. Budapest, V., Sas-utca 29. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 17. Cg 20308/5. 27394/1. — Cégbirt.: Pártos Dezső budapesti lakos, nyilt üzlethelyiségben posztó, bélés és női divatáru cikkeket fogyasztók és továbbárusitók részére való árusításával foglalkozó iparüzlettulajdonos. — Cég­birtokos a céget a cégszöveg kiírásával jegyzi. (2372.) (Lásd ugyanezen lap társascégjegyzék rova­tai között.) (XLVIII. köt. 6. lap.) (1924—27.) Pick Lipótné és társa. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 22. Cg 1819/7. 18087/4. — Klein Henrik cégvezetői minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése mellett maga a cég változatlan cégszöveggel mint közkere­seti társaság a kereskedelmi társascégek jegyzékébe átvezettetett. Átvezettetett a kereskedelmi társas­cégek jegyzékének CIX. kötet 257. lapjára. (2467.) (Lásd 1915. évf. 39.) (XXXIII. köt. 266. lap.) . (1924—27.) Polacsek Irma. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1924. V. 22. Cg 10676/3. 22037/2. — Ezen cégnek megszűnése bejegyezte­tett. (3468.) (Lásd 1920. évf. 72.) (XXXIX. köt. 8. lap.) (1924—27.) Quittner Alfréd és társa. Budapest, V., Nagykorona­ utca 22. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 31. Cg 20126/8. 27419/1. — Cégbirt.: Quittner Alfréd budapesti lakos, mezőgazdasági terményeknek és őrlemények­nek a közvetlen fogyasztók és továbbárusitók részére való kereskedésével foglalkozó iparüzlettulajdonos. — Cégbirtokos a céget olymódon jegyzi, hogy az előirott, vagy előnyomott cégszöveg alá vezeték­nevét irja. Átvezettet­ett a kereskedelmi társascégek jegyzékéne­k CII. kötet 166. lapjáról. (Lásd ugyan­ezen lap társascégjegyzék rovatai között.) (XLVIII. köt. 16. lap.) (1924—27.) Ranschburg Mark. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1924. V. 21. Cg 22552/1. 2051/3. — A 40368/1877. sz. végzéssel Bothauser Lina javára bejegyzett 2000 forint készpénz és a végzésben felsorolt ingóságokból álló hozomány, valamint 1000 forint hitbérnek megszűnése mellett Neustadt Miklósnak az üzletbe társtagul történt belépése folytán maga a cé­g változatlan cégszöveg­gel mint közkereseti társaság a kereskedelmi tár­sascégek jegyzékébe átvezettetett. (2438.) Átvezet­tetett a kereskedelmi társascégek jegyzékének CIX. kötet 247. lapjára. (Lásd 1877. évf. 60.) (IV. köt. 125. lap.) (1924—27.) Benner Árpád, Budapest, Budapesti kir. tvszk 1924. V. 22. Cg 13927/3. 23473/2. — Benner Árpád cégbirtokos, bankbizo­mányi iparüzlettulajdonosi minőségének és az eddigi Benner Árpád bankbizományos cégszöveg­nek megszűnése mellett, nevezett cégbirtokosnak értékpapirral készpénzfizetés mellett való keres­kedéssel foglalkozó iparüzlettulajdonosi minősége és az uj cégszöveg bejegyeztetett azzal, hogy cég­birtokos a céget a cégszöveg kiirásával jegyzi. (3469.) (Lásd 1921. évf. 21.) (XLI. köt. 57. lap.) (1924—27.) Révész István bank és váltóüzlet. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1924. V. 31. Cg 18709/8. 25550/3. — Schulz Imre cégvezetői minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése beje­gyeztetett. (3612.) (Lásd 1923. évf. 51.) (XLIV. köt. 159. lap.) (1924—27.) Rosenberg Arnold. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1924. V. 31. Cg 6833/5. 20577/3. — Rosenfeld Vilmos cégvezetői minősé­gének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése mellett Wertheimer Soma cégvezetői minősége és a pp. toldattal való önálló cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. (3610.) (Lásd 1921. évf. 25.) (XXXVI. köt. 259. lap.) (1924—27.) Rosenstein Vilmos. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1924. V. 17. Cg 15361/11. 9621/2. — Az elhalt Rosenstein Vilmos cégbirto­

Next

/
Thumbnails
Contents