Krajinský Vestník Pre Slovensko, 1930 (III/1-35)

*2720274869* /N­ Č.657­4 Krajinský vestník pro Slovensko ročník III. 1930. V Bratislave hnífítlačiareň „línia“ 1930 3io

Next