Krajinský Vestník Pre Slovensko, 1931 (IV/2-38)

Krajinský vestník pre Slovensko ročník IV. 1931. V Bratislave Knibtlačiareň „línia“ 1931

Next