Krajinský Vestník Pre Slovensko, 1933 (VI/1-38)

*2­72 0579866* :.W I A II i1 iKfttS Krajinský vestník pro Slovensko ročník VI. 1933. V Bratislave Kníhtlačiarest „línia“ G o G

Next